Hitta svar A-Ö

Hittar du inte det du söker under rubrikerna här kan du prova att skriva ett ord i Sökrutan på startsidan och få förslag på sidor.

A

Adressändring

När du flyttar är det viktigt att du gör en adressändring och även kontaktar Skatteverket. Detta gör du enklast på www.adressandring.se


Akuta fel

Har du akuta fel i lägenheten som inte kan vänta till ordinarie arbetstid kan du kontakta vårt journummer på telefon 0510−20150. Hit ringer du när växeln är stängd även när det rör till exempel störande grannar, hissfel eller att du låst dig ute. OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren. Vid akuta problem under dagtid kontaktar du din kvartersvärd.


Andrahandsuthyrning

Om du ska arbeta eller studera på annan ort eller provbo ihop med någon annan, men inte vill säga upp din bostad, finns möjlighet att hyra ut den i andra hand. En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Detta måste du ansöka om och det skall godkännas av AB Bostäder. Du ansöker genom att fylla i ett andrahandsavtal och lämna in till oss för godkännande och vår underskrift. Andrahandsavtal finns att köpa i bokhandeln eller att ladda ned från internet.

OBS! Från 1 oktober 2019 skärptes lagen gällande andrahandsuthyrning. Läs mer om de regler som gäller här.

För att hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst 6 månader innan du ansöker om en andrahandsuthyrning. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att bostaden sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet. Har du frågor om andrahandsuthyrning kontakta uthyrningen på uthyrning@lidkoping.se eller telefon 0510−770800.


Autogiro

Att betala hyran via autogiro är både bekvämt, enkelt och avgiftsfritt. Hyresbeloppet dras direkt från ditt konto på förfallodagen. Du kan också välja att få dragning tidigare genom att meddela oss vilken dag du önskar. Tidigaste dragningsdag är den 18:e. Inför första dragningen får du en hyresavi med information att hyran kommer dras via autogiro. Därefter får du endast avi om beloppet ändras. Dragning av pengarna görs på förfallodag/önskad dag. Skulle det inte finnas täckning görs omförsök de tre kommande vardagarna. Har ingen av dessa dragningar lyckats måste du betala in hyran själv.

Medgivandeblankett för autogiro skrivs ut här eller hämtas på vårt kontor. Fyll i, skriv under och skicka in den till oss eller lämna in på vårt kontor på Mellbygatan 3. Efter stängningsdags går det bra att lägga blanketten i vårt brevinkast intill entrén.


Avfall

I ditt område finns sophus/sopkärl för ditt dagliga hushållsavfall. I vissa områden har vi även infört matavfallsinsamling. I ditt bostadsområde eller i dess närhet finns ett antal återvinningsstationer där slänger du tidningar, glas, plast, plåt/metall, papp/wellpapp. På Kartåsens återvinningscentral kan du lämna möbler, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera.

Läs mer på sidan Miljö, sophantering och återvinning


Avhysning/vräkning

Att avhysa (vräka) en hyresgäst är sista utvägen när en hyresgäst misskött sig grovt, oftast under en längre period. En avhysning kan endast ske när hyresgästen upprepat brutit mot reglerna den förbundit sig till i sitt kontrakt (hyresavtal).


Avtal

Ditt hyresavtal (hyreskontrakt) är ett juridiskt bindande avtal som du tecknar med AB Bostäder. På avtalets baksida står utförlig information om avtalets innehåll och vad du som hyresgäst och AB Bostäder som hyresvärd förbinder sig till. Läs noga igenom avtalet innan du skriver under det.


B

Balkong

De flesta av AB Bostäders lägenheter har balkong. Storleken på balkongerna varierar i de olika områdena. De allra flesta ser balkongen som ett mervärde på lägenheten som skapar extra trivsel. Tänk bara på att även grannarna vill känna trivsel. Av hänsyn till dem så är det inte tillåtet att t ex skaka mattor från balkongen. Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen. Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket.

Det är tillåtet att borra enstaka hål i balkongtaket, men arbetet ska utföras fackmässigt och hålen ska tätas med silikon för att inte fukt ska tränga sig in och skada armeringsjärn. Det är dock inte tillåtet att borra de närmaste 10 cm från balkongplattand ytterkant då kanten kan spricka. All borrning på balkong ska i förväg godkännas av hyresvärden.


Besiktning

Beställ tid för besiktning av din lägenhet i god tid före avflyttning. För tidsbokning ringer du vår besiktningstekniker på 0510‑770802. Om besiktningen visar på onormalt slitage eller skador som du själv orsakat, blir du tvungen att antingen åtgärda skadan eller betala vad det kostar att återställa. Om städningen inte godkänns vid slutbesiktning eller om något som hör till lägenheten saknas debiteras du även för detta. Information och checklista för flyttstädning (pdf).


Bilplats

I de allra flesta av våra områden finns parkeringsplatser eller garage att hyra. Alla lediga bilplatser läggs ut på vår hemsida. För att få hyra bilplats måste du ha tecknat ett bostadsavtal hos AB Bostäder. Du som finns med på bostadsavtalet kan logga in på Mina sidor och aktivera dig i fordonsplatskön och sen göra intresseanmälan på önskad plats.

På den parkeringsplats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.


Bilfria innergårdar

För trivseln och säkerhetens skull har AB Bostäder bilfria innergårdar. Det innebär att du endast vid flytt eller av− och pålastning får köra in på gården. Vi ber dig att när du gör det tänka på att det är mycket barn som rör sig på områdena så att du är uppmärksam och kör sakta. Parkering på innergårdarna är inte tillåtet.


Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i bostadsområdet.


Bilpool

Istället för en fast bilpool kan AB Bostäder erbjuda dig som hyresgäst en enkel och smidig hyrbilslösning. AB Bostäder och AVIS Biluthyrning/Lidköpings Biltjänst har ett samarbete som ger dig som hyresgäst extra förmånliga priser och möjlighet att välja bland många olika bilmodeller. Bilen bokar du enkelt via hyrbilsportalen.
Här kan du läsa mer om vår bilpool och boka bil.


Boguiden

Se vår film om hur du sköter om din lägenhet på ett bra och enkelt sätt. Boguiden finns på flera språk.

SvenskaEngelskaArabiskaBKSDariSomaliska


Bosamordnare

Att känna trygghet i sitt boende är grunden för att trivas. För AB Bostäder är det jätteviktigt att våra hyresgäster känner sig trygga hos oss. Vi har därför en bosamordnare som är specialiserad på just att öka trivseln och tryggheten i områdena. Tveka aldrig att kontakta bosamordnaren! Telefon 0510-770810.


Boskola

Boskola, välkomstintroduktion, kan alla nya hyresgäster få. Där går vi igenom avtalet och praktiska frågor. Oftast försöker vi samla en grupp samtidigt för välkomstinformation. Har du frågor om vår boskola kontaktar du vår bosamordnare, telefon 0510-770810.


Bostadskö

För att göra det enkelt och rättvist har AB Bostäder ett system som fördelar bostäder och fordonsplatser efter köpoäng. Du får en poäng för varje dag du stått registrerad som sökande:
1 dag = 1 poäng, 1 vecka = 7 poäng, 1 år = 365 poäng osv.
Gör man en
intresseanmälan på en ledig bostad och är bland de som har högst köpoäng (längst registreringstid) erbjuds man visning. Den med högst poäng, som tackar ja, blir först erbjuden kontrakt. Läs mer om vårt kösystem här.


Brand

Ring 112! Vid brand i fastigheten ska du aldrig använda hissen. Om det inte är hos dig det brinner stanna kvar i din lägenhet med stängd dörr. Larma brandkåren på 112. Uppmärksamma brandkåren på att ni finns i lägenheten genom att t ex tända lampor och vinka i fönstren.


Brandfarliga produkter

För hantering eller förvaring av brandfarliga vätskor och gaser krävs enligt lagen i vissa fall tillstånd. Läs mer om vad och hur mycket du får förvara utan tillstånd om du bor i flerfamiljshus på vår sida Brandfarliga produkter.


Brandsläckare

En pulverbrandsläckare kan du köpa i välsorterade butiker och förvara hemma. Skaka om den emellanåt så att pulvret i tuben rörs om. Pulverbrandsläckare kan användas till både el− och textilbränder. Vid nästan alla gemensamma tvättstugor finns det en brandsläckare. Se efter vart den är placerad.


Brandvarnare

I AB Bostäders lägenheter finns brandvarnare i taket. Kontrollera, genom att trycka på knappen, med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar och att batterierna inte tagit slut. Kom ihåg att brandvarnare räddar liv. Saknas den eller inte verkar fungera kontaktar du din kvartersvärd.
Lägg in påminnelse om att få ett SMS när det är dags att testa din brandvarnare här.

Läs mer om hur du kan skydda dig emot brand.


Bredband

Alla AB Bostäders hyresgäster har tillgång till bredband från flera olika tjänsteleverantörer via Telia Öppen Fiber i lägenheten. Gå in på www.bredbandswebben.se och skriv in din adress så ser du vilka leverantörer du kan välja bland. Information om bredband, TV och telefoni.


Byta bostad

Generellt gäller det att du måste bo minst ett år innan du kan byta till ny bostad.  Vid intern flytt görs en förbesiktning av nuvarande lägenhet och vi kontrollerar att du har skött dina hyresinbetalningar samt boendet i övrigt.


Bomärket

AB Bostäder har en egen hyresgästtidning som vi är mycket stolta över. Tidningen Bomärket kommer ut med två nummer per år och innehåller allt från lättsamma artiklar, råd och tips och viktig information om ditt boende. Tidningen går ut till alla hushåll i AB Bostäders fastigheter. Bomärket – kundtidning


C

Cykel

Cyklar ska förvaras i cykelställ eller i cykelförråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar aldrig förvaras i trapphuset eller i källargångar.


Cykelförråd/cykelrum

Cykelförråd finns i flera områden. Kontakta din kvartersvärd för mer information hur det ser ut i ditt område. Det är inte tillåtet att ladda elcyklar, elmopeder, hoverboards och liknande i cykelrum. Detta på grund av brandrisk och den farliga gas litiumbatterier avger vid brand. Cykelrum är i första hand avsett för cyklar. Har du en moped som du vill kunna förvara inomhus så beror det på hur rummet är utformat och hur mycket plats det finns. Ta kontakt med din kvartersvärd för en bedömning


D

Direktbyte

Två hyresgäster som vill göra ett direktbyte, det vill säga byta lägenhet med varandra får lov att göra det under vissa förutsättningar. Bland annat ska båda parter varit skötsamma hyresgäster och ha ekonomi som klarar nya hyran, ha vårdat sin lägenhet, betalat nuvarande hyror i tid samt inte stört sina respektive grannar. Skäl att byta som normalt godkänns är när det gäller byte mellan större/mindre eller billigare/dyrare lägenhet.

Du ansvarar själv över att hitta ett lämpligt bytesobjekt. AB Bostäder godkänner dock inte byte av hyresrätt mot annan boendeform, till exempel villa eller bostadsrätt. Skriftlig ansökan lämnas till uthyrningsavdelningen som gör en bedömning av bytet.


Djur

Husdjur är tillåtna i AB Bostäders lägenheter. Men hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen. Husdjur får inte vistas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Läs mer om djur och djurskydd på Lidköpings Kommuns sida.

Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl a ormar och andra reptiler. Se även ordningsreglerna på baksidan av ditt hyresavtal. För mer information, kontakta Miljö och Hälsa, Lidköpings kommun.

Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.


E

El

Hyresgästen betalar själv för hushållselen efter den egna förbrukningen. Undantagen är kv. Grönsiskan och kv. Balder (produktnummer som börjar med 307 eller 404) och lägenheter ovanpå Systembolaget (424).


Elarbete

Det är absolut förbjudet att göra egna elinstallationer eller göra egna kopplingar i fastigheten. Detta kan vara direkt livsfarligt för såväl dig som hyresgäst och för andra boende i fastigheten. Allt elarbete måste skötas av elektriker! Kontakta AB Bostäder om du har frågor.


Elbilsladdning

Du som har eller tecknar ett avtal om bilplats hos AB Bostäder i Lidköping kan ansöka om laddplats. Du kontaktar uthyrningen som kontrollerar att det finns ett hyreskontrakt på en bilplats registrerad. Därefter undersöker vår tekniska förvaltning förutsättningarna för att bygga en laddplats i området. Ibland kan det bli aktuellt att växla mellan två bilplatser i ett område, så att den som vill ha laddning hamnar på en plats som är mer lämpad för installation av laddbox. I nästa steg tecknas ett hyresavtal på laddplatsen. Därefter byggs laddplatsen av vår upphandlade entreprenör.

Elbilsladdning är inte tillåten i de vanliga 230v eluttagen (gäller även motorvärmaruttag) i våra garage och på våra parkeringsplatser då det blir hög belastning under alltför lång tid. Det medför brandfara då uttagen inte är byggda för detta. Vi grundar vårt beslut på Elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Alla laddbara elbilar kan laddas med våra boxar. Idag finns två typer av laddbara bilar på marknaden – laddhybrid (plug-in hybrid) respektive ren elbil. Boxen har ett typ 2-uttag vilket är standard inom EU idag och en maximal effekt på 3,7 kilowatt. Du bekostar och väljer själv en lämplig kabel mellan laddboxen och din bil.

Kostnaden för laddmöjligheten är 150 kr per månad, utöver ordinarie bilplatshyra. Det tillkommer även en rörlig kostnad per förbrukad kilowattimme som debiteras i efterskott på din hyresavi. Priset justeras årsvis efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Elladdningen är ett tillägg till ett parkerings- eller garageplatsavtal som har tre månaders uppsägningstid. På samma sätt som för andra bilplatsavtal gäller att om huvudavtalet (lägenheten) sägs upp avslutas även bilplatsavtalet/laddplatsen.


Element

I AB Bostäders fastigheter finns både elelement och vattenelement där du själv kan reglera värmen. Tänk på att ett elelement aldrig får övertäckas då risken finns för brand. Ett vattenelement behöver luftas emellanåt för att fungera så effektivt som möjligt.


Elfel

Har du farliga kontakter eller andra elfel ska du kontakta AB Bostäder snarast. Har strömmen gått där du bor? Om det är efter AB Bostäders öppettider kontakta ditt nätbolag eller Fastighetsjouren på telefon 0510−20150.


Energispartips

AB Bostäder är med i Allmännyttans energisparkampanj och hoppas att du tillsammans med oss vill jobba för att minska energianvändningen. Information om hur du kan spara energi i hemmet hittar du på Energitips på allmännyttan.seMer om vårt arbete för miljön och exempel på våra åtgärder för energibesparing hittar du under Miljö och hållbarhet.


F

Felanmälan

Serviceanmälan eller felanmälan görs på Mina sidor eller via telefon till din kvartersvärd. Vid akuta fel, efter AB Bostäders öppettider, kan du kontakta Fastighetsjouren på telefon 0510−20150.

Du loggar in på Mina Sidor via vår hemsida och där finns funktionen Felanmälan. Din felanmälan skickas direkt till din kvartersvärd som tar kontakt med dig eller går in och åtgärdar felet om du gett tillåtelse till det. Du väljer i din felanmälan om AB Bostäder får lov att gå in med nyckel (nyckel i tub). Du måste då ha hängt en lägenhetsnyckel i kedjan på insidan av din dörr. Var noga med att skriva rätt telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig.


Fest

Självklart får våra hyresgäster ha fest någon gång ibland. Men som hyresgäst i ett flerfamiljshus är du skyldig att ta hänsyn till dina grannar och inte störa. Meddela gärna dina grannar i god tid innan du ska ha fest. Visa hänsyn för de övriga hyresgästerna runtomkring.

Tänk på att om störningsjouren kommer för att du stört dina grannar så kan du debiteras 500 kr/gång – om störningsjouren gjort bedömningen att oljuden är så pass kraftiga att de är störande. AB Bostäder kommer även att kontakta dig för samtal kring dina störningar och vilka skyldigheter och rättigheter du har. Kraftiga och upprepade störningar kan leda till vräkning.

Råkar du ut för upprepade störningar av andra som har fest kan du ringa vår jour, 0510-20150 på kvällar och helger eller anmäla det till vår Bosamordnare, telefon 0510-770810.


Flytt

Flytt görs normalt vid ett månadsskifte, tre månader efter uppsägningen.

Lägenheten ska vara tömd och städad och nycklarna inlämnade till kontoret senast klockan 11 den första vardagen i månaden du flyttar. Går ditt kontrakt ut den 30 juni har du alltså fram till klockan 11 den 1 juli på dig att flytta.

Kontakta AB Bostäders uthyrning, 0510-770800 för att få mer information kring flytten.


Flyttstädning

När man flyttar ut ifrån en lägenhet är det viktigt att hela lägenheten är noggrant städad. Det innebär förutom golv, väggar och fönster även skåp och lådor, på och runt spis, ugn, toaletter, bakom element, lister, golv, badrumsväggar.
Information och checklista för flyttstädning (pdf)


Fläkt

Fläkten ovanför spisen är en viktig del av ventilationssystemet i din lägenhet. Rengör filtret i fläktkåpan (där det finns) minst en gång i månaden genom att diska det i varmt vatten och i milt miljövänligt diskmedel. Kom ihåg att ventilen i bad, dusch och wc också ska rengöras med jämna mellanrum. Denna ventil ska inte plockas ner utan rengöras på plats då den är injusterad för rätt flöde.


Folkbokföring

Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.


Fordonsplats

I de allra flesta av våra områden finns parkeringsplatser eller garage att hyra. Alla lediga fordonsplatser läggs ut på vår hemsida. För att få hyra fordonsplats måste du ha tecknat ett bostadsavtal hos AB Bostäder. Du som finns med på bostadsavtalet kan logga in på Mina sidor och aktivera dig i fordonsplatskön och sen göra intresseanmälan på önskad plats.

På den parkeringsplats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.


Fritidsfond

Har du en idé som ökar trivseln och gemenskapen i ditt bostadsområde så är du välkommen att ansöka om pengar ur den fritidsfond som är till för alla AB Bostäders hyresgäster att starta eller utveckla verksamheter till förmån för hyresgästerna inom samma område.


Fågelmatning

Hur gulliga och frusna småfåglarna än må vara så är det inte tillåtet att mata dem från balkongen/uteplatsen. Anledningen är att fågelmaten drar till sig andra skadedjur som t ex råttor och möss.

Naturligtvis får du mata fåglarna − men gör det i en skogsdunge en bit ifrån bostadsområdet.


Förråd

I de flesta av AB Bostäders fastigheter finns ett vinds− eller källarförråd för hyresgästerna att nyttja. Oftast krävs det eget hänglås och nyckel. I vissa områden finns även lite större förrådslokaler som hyresgästerna har möjlighet att hyra. Tänk på att låsa ditt förråd även om det inte nyttjas så slipper du obehöriga gäster i ditt förråd.


G

Golv

Som hyresgäst får du välja golv ur vårt standardsortiment då din lägenhet ska renoveras. Normalt väljs plastmatta men finns parkett slipas denna. Information om lägenhetsunderhåll.


Grillning

Att grilla på sommaren är alltid trevligt men tänk på att era grannar kanske inte tycker det är trevligt att få in grill-os. Använd aldrig grill med eld som värmekälla på balkong eller nära huset på din uteplats – det medför stor brandrisk. På balkongen är det endast tillåtet att grilla med elgrill.


Gräsmatta

I de allra flesta bostadsområden är det AB Bostäders kvartersvärdar som tar hand om gräsmattorna och ser till att ni som hyresgäster har det snyggt och trivsamt hos oss. Undantaget är marklägenheter med egen trädgård där man själv ansvarar för gräsmattan.


Gästlägenhet

Att få gäster är alltid trevligt. Särskilt om de kommer långväga ifrån och det är långt mellan besöken. Blir det för trångt i den egna lägenheten kan vi hjälpa dig med övernattningsfrågan. Du som är hyresgäst hos oss kan hyra en eller flera nätter i någon av våra gästlägenheter. Lägenheterna finns på Svartebäcksgatan 8 och Lidbecksgatan 12.

Du som bor på Majorsallén 77 A-C, Östbygatan 32 och Götgatan 35 har tillgång till gästlägenhet i din fastighet.

Bokning gör du via vår uthyrningsavdelning som också kan ge dig information om priser och övriga förutsättningar som gäller.

Kontakta uthyrningen på uthyrning@lidkoping.se eller 0510−770800.


H

Hemförsäkring

Ditt boende försäkrar du själv. Om olyckan är framme är det viktigt att du har en hemförsäkring.

Händer något i fastigheten som du är vållande till blir du ersättningsskyldig. Ofta handlar det om höga belopp och vi rekommenderar därför alla våra hyresgäster att teckna en hemförsäkring som täcker upp för skadebeloppet.

De allra flesta försäkringsbolag tar ut en summa i självrisk. Självrisken är fast och brukar vara liten i förhållande till totalbeloppet.


Hiss

Vissa av våra fastigheter har hiss. För fel på hissen under dagtid kontaktar du din kvartersvärd. Utanför ordinarie arbetstid ringer du AB Bostäders fastighetsjour på telefon 0510−20150.


Husdjur

Husdjur är tillåtna i AB Bostäders lägenheter. Men hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen. Husdjur får inte rastas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Läs mer om sällskapsdjur och djurhållning på Lidköpings Kommuns sida.

Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl a ormar och andra reptiler. Se även ordningsreglerna på baksidan av ditt hyresavtal. För mer information, kontakta Miljö och Hälsa, Lidköpings Kommun.

Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.


Hyllor/tavlor

Det är tillåtet att sätta upp hyllor och tavlor på väggarna. Du måste vara medveten om att om det är fula märken kan du bli skyldig att återställa väggarna alternativt betala för att låta AB Bostäder utföra jobbet den dagen du flyttar.


Hyra

Hyran baseras på lägenhetens storlek och standard. Hyran betalas i förskott, vilket betyder att den ska vara inbetald till AB Bostäders bankgiro sista vardagen före den månad som den avser. Det betyder att hyran för april ska vara betald sista vardagen i mars. Skulle du få problem att betala hyran i tid måste du ta kontakt med oss innan förfallodagen så vi kan komma överens om en lösning. Information om hyran, hyresavin och betalning.


Hyresavi

Hyresavi skickas ut ca 2 veckor innan förfallodatum. Din hyresavi med belopp och ocr-nr/referensnummer hittar du också om du loggar in på Mina sidor under fliken Betalningar.

Du kan välja att få hyresavin som e-faktura, svefaktura (företag), i Kivra, via e-post eller som sista alternativ på papper. Avstå pappersavi för miljön!

Du anmäler dig för att få E-faktura i din internetbank. Är du ansluten till den digitala brevlådan Kivra och inte gjort något annat val får du avin i Kivra. Kan du endast ta emot avin på papper önskar vi att du väljer att betala hyran via autogiro. Det innebär att du endast får en hyresavi utskickad om det är någon förändring av beloppet. Kontakta ekonomi.abbostader@lidkoping.se om du vill ha svefaktura. Information om hyresavier och betalning.

OBS! Tänk på att det bara är kontraktsinnehavaren som vi lämnar ut aviuppgifter till, därför kräver vi alltid att du legitimerar dig. Detta är för våra hyresgästers säkerhet. Avtalet och dess uppgifter är juridiska handlingar och får därför endast lämnas ut till den som står för kontraktet.


I

ID (Legitimation)

Hyreskontrakt och uppgifterna däromkring, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid ID/legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst.

Vi lämnar inte ut information till dina närstående, t ex make/maka, barn, syskon eller föräldrar – såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärdar.  När du skriver på kontrakt eller säger upp det måste du också visa ID/legitimation för att styrka att du är du.


Inkasso

Alla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra. Ring AB Bostäder som tipsar om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir.


J

Julgran

Julgran är tillåtet att ha även på balkongen/uteplatsen. Tänk bara på att ha ljus för utomhusbelysning och att den är ansluten till ett jordat uttag. När julen är över kastar du granen på kommunens återvinningsstation Kartåsen.


Jordfelsbrytare

Vissa lägenheter är utrustade med jordfelsbrytare som direkt bryter strömmen om något skulle gå fel eller är trasigt på elektrisk utrustning. Jordfelsbrytaren är placerad i eller vid proppskåpet. Om den löser ut, tänk på vad det kan vara för utrustning (brödrost, vattenkokare, strykjärn etc) som orsakat detta. Dra ur sladden och återställ jordfelsbrytaren. På jordfelsbrytaren finns en provknapp för att kontrollera om den är funktionsduglig. Kontrollen ska göras med högst 6 månaders intervall.


K

Kallhyra

I några av våra fastigheter har vi kallhyra. Där betalar hyresgästen själv för värme och uppvärmning av varmvatten. Även hushållsel tillkommer som vanligt.


Kokvrå

I en kokvrå är utrymmet mindre än ett kök. Ibland får inte ett matbord med stolar plats. I en kokvrå kan också spisen vara mindre än normalstandarden. Kokvrå finns främst i 1-rumslägenheter.


Krav

Alla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra i livet. Ring oss för tips om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir. För frågor om hyra och betalning kontakta  , 0510-770818.


Kvarterslokaler

Behöver du plats för många gäster vid någon tillställning så finns det kvarterslokaler i vissa av våra områden för uthyrning. Gemensamt för dessa lokaler är att de har samlingsrum, toalett, pentry med spis, kyl och frys.

Läs mer om lokalerna och kontaktuppgifter för uthyrning på sidan Kvarterslokaler.


Kvartersvärdar

Varje område eller kvarter har sin egen kvartersvärd. De arbetar med att ta hand om fastigheten och gården där du bor. De sköter mindre servicearbeten i fastigheten, rabatter, snöröjning, gräsklippning och mycket mer. Oftast är kvartersvärden den person från AB Bostäder som du som hyresgäst oftast träffar på och kanske den det känns mest naturligt för dig att prata med.


Källare

Tänk på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet. Använd hyllor eller annat för att få upp kartonger och saker från golvet.  Skulle olyckan vara framme, tex vattenläckage, så är risken annars stor att dina saker blir förstörda.


L

Laddplats elbil

Elbilsladdning är inte tillåten i de vanliga 230v eluttagen (gäller även motorvärmaruttag) i våra garage och på våra parkeringsplatser då det blir hög belastning under alltför lång tid. Det medför brandfara då uttagen inte är byggda för detta. Vi grundar vårt beslut på Elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Alla laddbara elbilar kan laddas med våra boxar. Idag finns två typer av laddbara bilar på marknaden – laddhybrid (plug-in hybrid) respektive ren elbil. Boxen har ett typ 2-uttag vilket är standard inom EU idag och en maximal effekt på 3,7 kilowatt. Du bekostar och väljer själv en lämplig kabel mellan laddboxen och din bil.

Kostnaden för laddmöjligheten är 150 kr per månad, utöver ordinarie bilplatshyra. Det tillkommer även en rörlig kostnad per förbrukad kilowattimme som debiteras i efterskott på din hyresavi. Priset justeras årsvis efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Du som har eller tecknar ett avtal om bilplats hos AB Bostäder i Lidköping kan ansöka om laddplats. Du kontaktar uthyrningen som kontrollerar att det finns ett hyreskontrakt på en bilplats registrerad. Därefter undersöker vår tekniska förvaltning förutsättningarna för att bygga en laddplats i området. Ibland kan det bli aktuellt att växla mellan två bilplatser i ett område, så att den som vill ha laddning hamnar på en plats som är mer lämpad för installation av laddbox. I nästa steg tecknas ett hyresavtal på laddplatsen. Därefter byggs laddplatsen av vår upphandlade entreprenör.

Elladdningen är ett tillägg till ett parkerings- eller garageplatsavtal som har tre månaders uppsägningstid. På samma sätt som för andra bilplatsavtal gäller att om huvudavtalet (lägenheten) sägs upp avslutas även bilplatsavtalet/laddplatsen.


Lokaler

AB Bostäder har ca 90 lokaler. Är du intresserad av att hyra lokal så vänder du dig till AB Bostäders uthyrning på telefon 0510−770800.


Lås

Vi beviljar inte sjutillhållarlås på våra lägenhetsdörrar. Är dörren låst inifrån tar det längre tid för räddningstjänst att ta sig in vid brand eller olycksfall.


Lägenhetsavtal

Hyreskontrakt och uppgifterna däromkring, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst.

Vi lämnar inte ut information till dina närstående, t ex make/maka, barn, syskon eller föräldrar såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärdar. 

När du skriver på kontrakt eller säger upp det måste du också visa legitimation för att styrka att du är du.


Lägenhetsnummer och Objektsnummer

På ditt hyreskontrakt står ett nummer med 11 siffror angivet, ex 211-003-01-012. Siffrorna anger vilket område, hus, uppgång och lägenhet du bor i. Numret finns även på Mina sidor under ”Mina avtal”. Detta Objektsnummer kan du använda i kontakt med AB Bostäder. Det är också detta nummer du ska ange när du beställer bredband via fiber till din lägenhet.

Det officiella lägenhetsnummer Lantmäteriet har som beteckning på din lägenhet består av fyra siffror, ex 1201. Det finns också angivet på ditt kontrakt och på Mina sidor under ”Mina avtal”. När du byter adress är det Lantmäteriets lägenhetsnummer som Skatteverket efterfrågar.


M

Mattvätt

Mattorna tvättas i särskilda maskiner avsedda för just mattvätt. Om inte tvättmaskin för mattor finns där du bor lämnar hyresgästen in mattan för kemtvätt. Mattan får inte tvättas i vanliga tvättmaskiner eller på golvet i tvättstugan.


N

Nyproduktion

AB Bostäder både förvaltar fastigheter och bygger nytt. Vi är ett allmännyttigt bolag, helägt av Lidköpings Kommun. Vi agerar aktivt för att skapa fler bostäder i Lidköping och har som målbild att långsiktigt skapa 50 nya lägenheter per år. Utöver detta ska bolagets befintliga lägenheter underhållas och utvecklas. AB Bostäder är en viktig aktör i vår ägares, Lidköpings kommuns, vision att till 2030 växa till 45 000 invånare. Då vi bygger för framtiden skall vi självklart bygga medvetet ur ett hållbarhetsperspektiv.


Nycklar

Du hämtar nyckeln till din lägenhet på kontoret på Mellbygatan 3. Nyckeln kvitteras vid utlämning och inlämning. Samtliga nycklar ska lämnas in vid flytt.

Om du tappar eller blir av med nycklar under kontorstid kontaktar du din kvartersvärd. Övriga tider ska du kontakta Fastighetsjouren på telefon 0510−20150. Fastighetsjouren kan låsa upp dörren under kvällar och helger mot en kostnad. OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren. För att kunna utföra öppningen måste det finnas en nyckel hängandes i kedjan på dörrens insida.


O

Områden

AB Bostäder har fastigheter och lägenheter i stora delar av Lidköpings kommun. Våra bostadsområden


P

Pallkrage

Den som inte har en egen trädgård och vill odla kan höra av sig till sin kvartersvärd som gör en bedömning om det finns möjlighet att ställa upp pallkragar på området. Du får sen skriva på ett avtal med villkor om skötsel med mera.


Parabol

Innan parabol eller annan typ av antenn monteras ska hyresgästen ta kontakt med AB Bostäder för att få tillåtelse till uppsättningen. Frågor som rör detta besvaras av Jimmy Andrén, 0510−770803. 

Parabolregler


Parkering

AB Bostäder har parkeringar och garage för uthyrning. Du kan göra intresseanmälan på lediga bilplatser på vår hemsida. För att kunna aktivera dig i fordonskö och göra intresseanmälningar måste du ha tecknat avtal på en lägenhet hos AB Bostäder. 

Det är förbjudet att parkera inne på AB Bostäders gårdar. Gårdarna ska vara en trygg och säker plats.


Pool

AB Bostäder har en policy som innebär förbud mot uppsättande av pool på gräsmatta eller uteplats i våra områden. Det är en stor olycksrisk för boende, främst barn och djur, i området. Det innebär också en stor vattenförbrukning att fylla en pool och skaderisk på fastigheten vid tömning av poolen om detta inte görs rätt.

Förbudet gäller för bassänger/pooler i våra bostadsområden, med undantag för små babypooler. Poolen får max vara 1 meter i diameter och fyllas med högst 10 centimeter vatten. Poolen måste tömmas när den är färdiganvänd så att ingen råkar illa ut. Ett barn vill gärna undersöka sin omgivning. En obevakad pool utgör rena dödsfällan och den största dödsorsaken bland små barn är just drunkningsolyckor.


Postbox

Postens nya bestämmelser är att det ska finnas postboxar i varje trappuppgång. Nyckel till postboxen får du på AB Bostäders kontor vid inflyttning, samtidigt som kvittering av övriga nycklar. Postboxen fungerar på samma sätt som en brevlåda och är knuten till din lägenhet. All post, med eventuellt undantag av tidningen, lämnas i din postbox.


Proppskåp

Det finns två olika sorters proppskåp.
Den nyare varianten kräver inte att du byter proppar utan endast att du trycker på strömbrytaren där proppen gått så laddas säkringarna igen och elen fungerar som den ska.

I den äldre varianten är propparna kopplade till rum och apparater. Vanligtvis finns det en lista i anslutning till proppskåpet om vilka säkringar som hör vart. Det är viktigt att du kontrollerar att färg och styrka är korrekt när du byter propp/säkring.

OBS! Vid felaktig hantering kan du få elstötar. Därför är det viktigt att du följer instruktionerna noga. Är du osäker, be om hjälp.


Q

Inga resultat


R

Renovering

AB Bostäder renoverar fastigheter och lägenheter efter underhållsperioder eller vid skador som uppstått. Alla renoveringar görs kontinuerligt med olika tidsintervall beroende på om det t ex rör sig om fasad− eller stamrenovering (ROT-renovering) på fastigheten eller om det rör sig om mindre renoveringar såsom nya kök eller tapeter i lägenheten.

När du som hyresgäst själv orsakat skador − utanför tidsramen för renovering – blir du själv skyldig att återställa alternativt debiteras för att AB Bostäder utför jobbet.

Du som hyresgäst får själv renovera lägenheten – i mindre utsträckning, såsom tapeter, golv, måla, byta handtag till köksskåp och liknande. Men om AB Bostäders besiktningsman inte godkänner renoveringarna när du flyttar blir du skyldig att återställa lägenheten. Större renoveringar MÅSTE du kontakta AB Bostäder om.


Rökning

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen så som entréer, trapphus, hissar, tvättstugor, vindar och cykelförråd. Det är även rökförbud i nära anslutning till våra entréer och på våra lekplatser. Undvik också att röka från balkongen. Om du nödvändigtvis måste röka på balkongen, tänk på att visa hänsyn till dina grannar och se till att röken inte stör någon. Om någon står i entrén, vid väggen eller på balkongen och röker dras röken in i lägenheten ovanför där den luktar och orsakar obehag.

Det är inte heller tillåtet att kasta fimpar från balkongen – de både skräpar ner och kan orsaka brand. Från 1 januari 2022 är det förbjudet enligt lag och kan ge dig böter att kasta fimpar på marken.

Rökning inomhus skadar tapeter, målade ytor och inredning. Du kan därför komma att bli betalningsskyldig för de skador som din rökning orsakat när du flyttar från din lägenhet.

Fimpen – värsta skräpet! Läs mer och fimpa rätt genom att beställa en fickaskkopp på Håll Sverige Rent.


S

Sekretess

Uppgifter som finns för ett hyreskontrakt, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst. Vi lämnar inte ut information till dina närstående, till exempel make, maka, barn, syskon eller föräldrar såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärd.


Serviceanmälan/Felanmälan

Serviceanmälan eller felanmälan görs på Mina sidor eller via telefon till din kvartersvärd. Vid akuta fel, efter AB Bostäders öppettider, kan du kontakta Fastighetsjouren på telefon 0510−20150.

Du loggar in på Mina Sidor via vår hemsida och där finns funktionen Felanmälan. Din felanmälan skickas direkt till din kvartersvärd som tar kontakt med dig eller går in och åtgärdar felet om du gett tillåtelse till det. Du väljer i din felanmälan om AB Bostäder får lov att gå in med nyckel (nyckel i tub). Du måste då ha hängt en lägenhetsnyckel i kedjan på insidan av din dörr. Var noga med att skriva rätt telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig.


Skadedjur

AB Bostäder har avtal med företaget Rentokil när det gäller skadedjursbekämpning. Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten är det viktigt att du kontaktar Rentokil eller din kvartersvärd omgående. Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad. Rentokil telefon 0771-122300.


Sophantering

I ditt område finns sophus/sopkärl för ditt dagliga hushållsavfall. I vissa områden har vi även infört matavfallsinsamling. I ditt bostadsområde eller i dess närhet finns ett antal återvinningsstationer där slänger du tidningar, glas, plast, plåt/metall, papp/wellpapp. På Kartåsens återvinningscentral kan du lämna möbler, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera.

Läs mer på sidan Miljö, sophantering och återvinning


Stamrenovering (ROT-renovering)

Stammarna i ett hus behöver bytas efter några årtionden. Ett stambyte innebär att du får en uppfräschning i våtutrymmena, men under tiden kan det innebära lite besvär då du inte kan använda kök, toalett, dusch eller avlopp.

En stamrenovering planeras långt i förväg. Hyresgästerna blir därför kontaktade i god tid om när stamrenovering är på gång. Eftersom badrummet inte kan användas under renoveringstiden hänvisas du som hyresgäst till dusch och toalett på gården.

AB Bostäder kan i undantagsfall ordna evakueringsboende under pågående stamrenovering. Detta görs om det finns medicinska, eller andra starka, skäl som gör det svårt eller omöjligt att bo i sin lägenhet under tiden.


Störande grannar

Boende i hyreshus är skyldiga att visa hänsyn mot sina grannar. Om dina grannar bryter mot denna överenskommelse är det viktigt att du kontaktar AB Bostäders Bosamordnare, 0510-770810.

Det bästa är om du försöker prata med din granne innan du kontaktar AB Bostäder. I de allra flesta fall så kan man lösa problemet genom ett lugnt samtal hyresgästerna emellan. Det vanligaste är nämligen att grannen är omedveten om att hon/han stör och uppskattar att du meddelar det så att hon/han kan förändra det.

Vid akuta störningar kvällar och helger ringer du vår jour 0510−20150.


Strömavbrott

Har strömmen gått där du bor? Med stor sannolikhet är det ett fel i elnätet. Om strömavbrottet inträffar efter AB Bostäders öppettider kontaktar du Fastighetsjouren på telefon 0510−20150.


Studsmattor

Studsmattor får du endast ställa ut på den tomt som hör till din bostad (din uteplats), om du har en sådan enligt ditt hyresavtal. Tomten ska också vara inhägnad av staket eller häck. Du är själv ansvarig för om några olyckor skulle ske. På övriga markytor som AB Bostäder äger är det inte tillåtet att ställa ut några studsmattor.

Anledningen till att AB Bostäder har ovanstående regler är för att vi som markägare är ansvariga för sådant som ställs ut på vår mark, oavsett om det är vi som ställt dit det eller inte. Eftersom vi inte vill att det ska hända några olyckor och inte har möjlighet att bevaka användningen av redskapen så kan vi tyvärr inte ta ansvar för att de finns på vår mark. Om vi påträffar otillåtna studsmattor kommer vi därför att ta hand om dessa och förvara dem i väntan på att ägaren hör av sig.


T

Tagg

De flesta av våra hyresgäster har ”tagg” för att komma in. Taggen fungerar som en elektronisk nyckel och ges endast till hyresgästen. Taggen programmeras för att passa just där hyresgästen har behörighet.


Tapeter

AB Bostäder vill ha neutrala tapeter i bostäderna för att det ska passa så många som möjligt. Tapeterna ska fungera även vid omflyttningar eftersom lägenhetsunderhåll endast görs med vissa årsintervall. Som hyresgäst får du välja tapet ur vårt standardsortiment då din lägenhet ska renoveras. Information om lägenhetsunderhåll.


Telefon

De flesta AB Bostäders fastigheter har ett traditionellt telefonuttag i sina lägenheter. I nyare fastigheter finns inte dessa uttag utan där kan man bara ha IP-telefoni. IP-telefoni är möjligt i alla våra lägenheter där bredband finns framdraget.


Telefon AB Bostäders växel

Telefon 0510−770800. Våra öppettider och kontaktuppgifter


Trapphus

Trapphuset är gemensamt för alla boende i uppgången. Eftersom det ofta blir ett eko från trapphus så kan det upplevas störande in i lägenheterna när man vistas här. Därför ska ingen vara i trapphuset längre än nödvändigt och vi ber er att tänka på ljudnivån för att inte skapa onödig irritation hos grannarna.

För allas trivsel ska alla hyresgäster ta sitt ansvar att inte skräpa ner i trappuppgången.

I trapphus får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Dels på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning och utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset.

En elrullstol eller vanlig rullstol utgör ett viktigt stöd för den som har behov av den och behöver ha hög tillgänglighet. Den får därför placeras i trapphus men får inte påverka bredden i utrymningsvägen och ska vara av svårantändligt material. Lämplig placering är i nisch eller under trapplöp. Uppställningen i ett trapphus bör dock föregås av en bedömning av andra möjliga alternativ såsom i egen lägenhet, källar-, vinds- eller gårdsutrymme inklusive förekommande förvaringsanordningar utomhus. Elrullstolen får däremot inte laddas i trapphuset.


Trappstäd

AB Bostäders personal städar kontinuerligt trapphusen. Men för att ha ett trivsamt boende som känns välkomnande och tryggt är det allas ansvar att se till att hålla trapphusen rena från skräp och annat.


TV och bredband

Alla AB Bostäders fastigheter har tillgång till ett basutbud av TV-kanaler. Bredband och utökat TV-utbud kan väljas från flera olika tjänsteleverantörer via Telia Öppen Fiber. Gå in på www.bredbandswebben.se och skriv in din adress för att se vilka leverantörer du kan välja.


Tvättstugor

I alla områden där inte tvättmaskin är standard i bostaden har vi tvättstugor för hyresgästerna i kvarteret. De flesta bokas elektroniskt vid en bokningstavla eller på Mina sidor. Är du osäker på vart din tvättstuga ligger eller hur du bokar så kontaktar du din kvartersvärd. Tänk på att tvättstugan ska lämnas städad och ren vid avslutat pass.


U

Uppsägning

Uppsägningen ska ske skriftligt och mot uppvisande av legitimation. Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta.
Eftersom ditt kontrakt är en juridisk handling kan vi inte ta emot uppsägningar via telefon. Du är välkommen att antingen skicka in ditt kontrakt signerat för uppsägning eller besöka oss på kontoret för att göra uppsägningen på plats. Vi tar även emot uppsägningar via epost – under förutsättning att du lämnat fullständiga uppgifter samt ett telefonnummer vi kan nå dig på. Om du sagt upp din lägenhet via epost eller brev så skickar vi en bekräftelse på uppsägningen hem till dig för att du ska veta att vi tagit emot den och registrerat den, men också som en säkerhet för dig. Vid dödsfall kan uppsägningen göras av person som ingår i dödsboet. Papper på detta får du av begravningsbyrån eller Skatteverket.


Uppsägningstid

Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta. Till exempel om du vill flytta 1 maj ska uppsägningen göras skriftligt senast 31 januari. Du är alltid bunden till kontraktet under din uppsägningstid. Har du lämnat uppgift att du önskar lämna lägenheten tidigare och den mest högst köpoäng som tackat ja är beredd att flytta in före din uppsägningstid är slut så kontaktar vi dig alltid för att godkänna att bryta kontraktet tidigare. AB Bostäder bryter inte kontrakt tidigare utan att du blivit tillfrågad.


Utelåst

Om du låst dig ute ska du under kontorstid kontakta din kvartersvärd. När AB Bostäder har stängt ringer du journummer 0510−20150 som kan låsa upp för dig mot en avgift.
OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren. Information om vår Jour.


Uteplats

Vissa av AB Bostäders fastigheter har uteplatser med små trädgårdar. De lägenheter eller radhus som har detta brukar vara väldigt eftertraktade och det är oftast ganska lång kö till dem. Uteplatserna kan variera från bara en altan till en egen liten trädgård. För den som tycker om trädgårdssysslor är uteplats perfekt eftersom du själv ansvarar för att hålla uteplatsen välskött. Ta hand om din uteplats (pdf)


Uthyrning och Policy

Hos AB Bostäder är alla välkomna att söka ett nytt hem. Alla ska ha möjlighet att hyra en bostad hos oss. Tillsammans med de boende ska vi skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden och vi ska verka för en positiv utveckling av Lidköping.
Vår uthyrningspolicy

För att göra det enkelt och rättvist har AB Bostäder ett kösystem där du som kund aktiverar dig och samlar  köpoäng. Lägenheterna föredelas sedan efter köpoäng. Du får 1 poäng för varje dag du varit registrerad som sökande. 1 dag = 1 poäng. 1 år = 365 poäng osv.

De som anmält intresse på en lägenhet och har högst köpoäng, blir erbjudna visning på lägenheten. Av de som tackar ja till  lägenheten är det personen med högst poäng som blir erbjuden att skriva kontrakt. Vi kan ibland även lägga ut enstaka lägenheter med snabb inflyttning där de som erbjuds lottas fram av kösystemet. Antal poäng har då ingen betydelse.
Så här fungerar vår bostadskö.

OBS! Glöm inte att du som är registrerad som sökande måste logga in på Mina sidor minst en gång var 12:e månad för att din kundanmälan ska hållas aktiv. Loggar du inte in så aviseras du via e-post 14 dagar innan om att du måste logga in. Loggar du då inte in blir du automatiskt avregistrerad ur kön och förlorar dina poäng.


V

Vatten

Anmäl ALLTID en droppande kran, rinnande toalett eller om du har någon vattenläcka till din kvartersvärd.


Vräkning

Att vräka (avhysa) en hyresgäst är en absolut sista utväg när en hyresgäst misskött sig grovt och ofta under en längre period. AB Bostäder vill alltid ha en kommunikation med hyresgästen innan för att nå en lösning. En vräkning kan endast ske när hyresgästen upprepat brutit mot kontraktsreglerna den förbundit sig till.


Välkomstinformation (Boskola)

Välkomstinformation (Boskola) kan alla nya hyresgäster få. Där går vi igenom avtalet och praktiska frågor. Oftast försöker vi samla en grupp samtidigt för välkomstinformation.


Värme

AB Bostäders lägenheter skall hålla en temperatur på 20 grader under de kallare årstiderna. Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som även motsvarar våra miljömål. 

Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan därför vara kallt när det är 20 grader i rummet. Är inomhustemperaturen lägre än 20 grader, kontrollera först hur du har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i rummet.

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan kommer din kvartersvärd och mäter temperaturen i din lägenhet.

Värmen – frågor och svar


W

Inga resultat


X

Inga resultat


Y

Inga resultat


Z

Inga resultat


Å

Inga resultat


Ä

Inga resultat


Ö

Öppettider

Du hittar våra telefontider och öppettider under fliken Kontakta oss.

Under dessa tider är vår kundmottagning och uthyrning alltid bemannad. På andra avdelningar kan man med fördel boka tid för besök då personalen kan vara ute på ärenden i våra fastigheter.

Telefon: 0510−770800
Besöksadress: Mellbygatan 3


Överlåtelse

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att ni bott tillsammans i minst tre år och att lägenheten använts med gemensamt hushåll samt att den varit er enda stadigvarande bostad. Det betyder att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ditt hyreskontrakt. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver även själv klara av att betala hyran. När ansökan är godkänd och den nya personen tar över kontraktet nollas personens köpoäng.

Har du frågor eller vill överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan kontaktar du vår uthyrning på 0510−770800. Observera att du inte automatiskt kan överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Sidan uppdaterad 2024-05-02