Skadedjur

AB Bostäder har avtal med företaget Nomor när det gäller bekämpning av alla typer av skadedjur och insekter i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad.

Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten kontakta din kvartersvärd.

Det är mycket viktigt att man omgående anmäler om man har minsta misstanke om att det förekommer skadedjur i lägenheten. Ju tidigare bekämpning startas desto snabbare förhindras eventuell spridning, både i den egna lägenheten och i huset för övrigt.

Vägglöss

Vägglöss är nattaktiva insekter (skinnbaggar) som likt mygg lever av att suga blod från oss människor. De är rödbruna och liknar små platta skalbaggar. De är ca 1-5 mm långa och kan inte flyga. Vägglöss är ett stort problem i Sverige och resten av världen. Det beror på att vägglössen utvecklat motståndskraft mot bekämpningsmedel, och bygger nya populationer vilket innebär att du måste sanera för att bli av med dem.

Om det ser ut så här på möbler eller dig själv, kontakta din kvartersvärd direkt!

Skadedjursbekämpning

I första hand utförs en sanering på kemiskt vis, denna metod bygger på ett gott samarbete mellan hyresvärd, saneringstekniker och hyresgästen. Det främsta ansvaret ligger hos hyresgästen. Kemisk sanering brukar räcka för att få bort vägglössen och den utförs utan kostnad för dig som hyresgäst.

Om en kemisk behandling inte fungerar, till exempel för att hyresgästen inte är samarbetsvillig, så kan vägglössen saneras med en värmebehandling. Det kostar ca 10 000 kr/rum, och betalas av hyresgästen.

Om saneringsmetoden inte tillåter att hyresgästen bor i lägenheten under behandlingstiden, är det hyresgästen som är skyldig att hitta ett annat boende.

Enligt hyreslagen har hyresgästen vårdnadsplikt. Det innebär att man är skyldig att ta hand om, och anmäla fel och brister omgående i sin bostad. Det gäller även skadedjur. Om vårdnadsplikten brister, på grund av att hyresgästen inte samarbetar, eller försvårar för hyresvärdens arbete med att ta hand om fastigheten, riskerar man att förlora rätten till sin lägenhet och tvingas flytta. Man har heller ingen rätt till ersättningsbostad.

Nomor.se – Bekämpning och sanering av vägglöss.

Skadedjur

Det finns en mängd olika djur som vi kallar skadedjur. Definitionen på skadedjur är djur som genom att vara på fel ställe vid fel tidpunkt ställer till bekymmer eller problem för människan.

Nomor har samlat fakta och råd gällande skadedjur på sin sida Nomor.se – Fakta och råd om skadedjur.

Sidan uppdaterad 2021-04-13