Skadedjur

AB Bostäder har avtal med företaget Rentokil när det gäller bekämpning av alla typer av skadedjur och insekter i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad. 

Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten kontakta din kvartersvärd eller Rentokil, telefon 0771‑12 23 00.

Det är mycket viktigt att man omgående anmäler om man har minsta misstanke om att det förekommer skadedjur i lägenheten. Ju tidigare bekämpning startas desto snabbare förhindras eventuell spridning, både i den egna lägenheten och i huset för övrigt. Vi tillsammans med Rentokil har en tydlig plan för hur hela behandlingsprocessen ser ut och information till kringboende går endast ut om det finns uppenbar risk för spridning.

Skadedjur

Det finns en mängd olika djur som vi kallar skadedjur. Definitionen av skadedjur är djur som genom att vara på fel ställe vid fel tidpunkt ställer till bekymmer eller problem för människan. Ett skadedjur som vi ibland kan få frågor om är vägglöss, läs mer om och hur vi hanterar det på Bekämpning och sanering av vägglöss. Andra exempel på skadedjur som kan förekomma är:

  • Mal
  • Kackerlackor
  • Råttor
  • Myror

Rentokil har samlat fakta och råd gällande skadedjur på sin sida fakta och råd om skadedjur.

Sidan uppdaterad 2024-02-29