Miljö, sophantering och återvinning

Att ge dig som hyresgäst bra förutsättningar för att ta hand om det som ska slängas och återvinnas är viktigt för oss. Miljön i och runt omkring din bostad ska vara en plats att njuta av. Därför har vi samlat bra information om sophantering och återvinning som är viktig för alla att ta del av. Detta för att det ska hållas så rent och snyggt som möjligt.

Hushållsavfall i sophus/sopkärl

I ditt område finns behållare för hushållsavfall där du slänger dagligt brännbart avfall, så som matrester, kaffefilter, blöjor och hushållspapper. Har du även tillgång till matavfallsinsamling i ditt område slänger du matavfallet i avsedd påse/kärl.

Materialåtervinning vid återvinningsstation

I ditt bostadsområde eller i dess närhet finns ett antal återvinningsstationer där slänger du tidningar, glas, plast, plåt/metall, papp/wellpapp. Kom ihåg att inte ställa ditt skräp utanför eller på containrarna. Hitta närmaste återvinningsstation.

Hemelektronik till återförsäljare

Elektronik som gått sönder så som TV, stereoutrustning, datorer, tvättmaskiner och dylikt kan du lämna till en återförsäljare. Ibland finns stationer för mindre elektronik i anslutning till butiken, annars går du till kassan och frågar hur de tar emot dina produkter.

Grovsopor till kommunens återvinningscentral

Kartåsens återvinningscentral kan du lämna möbler, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera.

Matavfallsinsamling

I Lidköping har kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ett system för insamling av matavfall ska införas för samtliga hushåll i Lidköpings kommun. Det finns ett regeringsbeslut att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats senast den 31 december 2023.

Områden som har matavfallsinsamling

I november 2018 påbörjade AB Bostäder ihop med Renhållningen ett pilotprojekt med matavfallsinsamling i flerfamiljshus. Det är på Kvarnegårdsgatan och Majorsallén i kvarteret Spindeln där hyresgästerna sorterar ut matavfall.

Vi är idag också igång med matavfallsinsamling i vårt nybyggda hus på Torgatan 1 samt i Vinninga, Tun, Järpås, Örslösa, Råda, Sjölunda, Tofta, Ulriksdal. Nästa områden att komma igång är Stenhammar, Saleby och Gillstad.

Just nu jobbar vi med att ta fram en tidplan på när våra övriga fastigheter ska få matavfallsinsamling.

Varför sortera?

Matavfallspåse

Matavfall innehåller energi som genom rötning kan omvandlas till biogas och/eller fordonsgas. Restprodukten blir biogödsel som är en viktig produkt för att kunna återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet.

Vad får läggas i en matavfallspåse?

Matavfall är allt som blir över och som inte går att göra något annat med, när du har lagat eller ätit mat. Detta får alltså läggas i bruna påsen. Utöver det kan också hushållspapper samt förbrukade tepåsar och kaffefilter slängas tillsammans med matavfallet. Exempel på matavfall är äggskal, kaffesump, skal och rester från skaldjur, godis, skal från grönsaker och frukt.

Se Lidköping kommuns informationsfilmer om insamlingssystemet.

Visste du att

För varje kilo matavfall kan man köra nästan 2 kilometer på biogas.
Ett kilo matavfall räcker till att odla havre till cirka 9 portioner havregrynsgröt.

Har du frågor?

Eva Broberg, eva.broberg@lidkoping.se
Jimmy Andrén, jimmy.andren@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2021-04-14