Parabolregler

Innan parabol eller annan typ av antenn monteras ska hyresgästen ta kontakt med AB Bostäder för att få tillåtelse till uppsättningen. Se kontaktperson längst ned på sidan.

Vid montering gäller följande

  • max en parabol per lägenhet
  • själva paraboltallriken får inte vara större än 110 cm i diameter
  • parabolen monteras innanför balkongkant så att grannar inte störs
  • inga hål för fästen får göras på balkong eller i fasad
  • skador som uppkommer efter demontering av parabol och kablage ska ersättas av hyresgästen
  • om lägenheten ligger i fel väderstreck eller om den saknar balkong kan hyresgästen ta kontakt med AB Bostäder som ger besked om det finns andra alternativ till uppsättning och vad som då gäller.

Efter montering ska hyresgästen kontakta AB Bostäder igen. Är parabolen/antennen monterad enligt gällande regler, utfärdar AB Bostäder ett skriftligt intyg som överlämnas till hyresgästen.

Viktigt att veta

Parabol/antenn som är felaktigt monterad eller saknar skriftligt tillstånd från AB Bostäder, måste omedelbart plockas ner. Om hyresgästen, trots påpekande, inte själv tar ner parabolen/antennen, kommer det att göras av AB Bostäder, på hyresgästens bekostnad.

Kontaktperson

Frågor som rör detta besvaras av Jimmy Andrén, 0510-770803 eller jimmy.andren@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2015-04-17