Bredband, TV och telefoni

TV – Grundutbud

Alla våra lägenheter har tillgång till ett grundutbud av TV-kanaler som skiljer sig åt mellan olika fastigheter.

Har du ett antennuttag i din lägenhet ingår det ett antal analoga kanaler i grundutbudet. Tänk på att den analoga utsändningen är av sämre kvalitet än den digitala utsändningen. Detta kan ge sämre bild på nyare TV-apparater.

Se aktuell kanalplan för analoga kanaler här. (Dessa kanaler kan bytas ut av Telia.) Du kan själv välja till digitala kanaler via Öppen fiber på www.bredbandswebben.se

Har du inget vanligt antennuttag i lägenheten utan endast datauttag får du istället ett grundutbud av digitala kanaler. Det utbudet kan också skilja mellan olika fastigheter och finns i din inflyttningsinformation. Du kan själv välja till fler kanaler via Öppen fiber på www.bredbandswebben.se.

I kanalplan Digital-TV START ingår SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Barnkanalen, Kunskapskanalen, (även som HD-kanaler), Axess TV. Playtjänster ingår också för SVT, TV4, Axess.

Öppen Fiber

dator-barnTelia Öppen Fiber är ett öppet, operatörsneutralt fibernät. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till  nätet och konkurrerar på lika villkor. För dig som kund skapar detta förutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan.

Genom att skriva in din adress på www.bredbandswebben.se ser du vilka tjänsteleverantörer du kan välja mellan.

Om du vill byta leverantör är det viktigt att du själv säger upp dina nuvarande abonnemang.

Kundtjänst för Telia Öppen Fiber, telefon 020-402400.

Viktigt vid beställning

Vid beställning ska du ange att din lägenhet är ansluten till nätet Telia Öppen fiber. Det lägenhetsnr/produktnr du ska ange för att tjänsten ska kopplas in är ett 11−siffrigt nummer som står på ditt avtal eller din hyresavi, ex. 210−005−02−011.

Öppen Fiber innebär större valmöjlighet och att maximal bredbandshastighet höjs till 1.000 Mbit/s.

Du kan även fortsättningsvis välja någon av de operatörer som kan tillhandahålla bredband via ADSL-teknik (telefonjacket) om du önskar.

Felanmälan

Vid fel på bredband, TV- och telefonitjänster anmäler du felet direkt till den leverantör du har avtal med.

Sidan uppdaterad 2021-03-10