Uppsägning av hyresavtal

När du flyttar från oss måste du säga upp ditt hyresavtal. Detta ska göras skriftligt. Skriv under nedtill på avtalet och fyll i de telefonnummer du kan nås på. Lämna sedan in avtalet till oss. Uppsägningstiden för din bostad är tre kalendermånader räknat från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdatumet. Det innebär att om du säger upp dig den 7 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.

Särskilda regler gäller vid dödsfall. För mer information kontakta vår uthyrning på 0510‑77 08 00.

Visning av lägenhet

När lägenheten är uppsagd erbjuds den till nya kunder och du är då skyldig att visa lägenheten för den eller de som får erbjudande och kontaktar dig.

Besiktning

Beställ tid för besiktning av din lägenhet i god tid före avflyttning. För tidsbokning ringer du vår besiktningsman Jhimmy Svantesson, 0510‑77 08 02. Om besiktningen visar på onormalt slitage eller skador som du själv orsakat, blir du tvungen att antingen åtgärda skadan eller betala vad det kostar att återställa.

På avflyttningsdagen

  • Lägenheten ska vara noggrant städad.
  • Balkong och lägenhetsförråd ska vara tomma och städade.
  • Om lägenheten har trädgård/uteplats ska den lämnas i prydligt skick. Gräset ska vara klippt och rabatter rensade om årstiden tillåter det.
  • Lämna kvar brandvarnare som du inte själv monterat.
  • Lämna kvar strömadaptern som hör till lägenhetens bredbandsuttag (gäller för marklägenheter).

Om städningen inte godkänns vid slutbesiktning eller om något som hör till lägenheten saknas debiteras du för det.

Information och checklista för flyttstädning (pdf)

Nycklar och brickor

När du flyttar ska samtliga nycklar, brickor och bokningscylindrar lämnas in till oss. Fattas det nycklar debiteras du för låsbyte och för det antal nycklar eller brickor som saknas.

Beroende på var du bor och vad du hyrt ska alla nycklar/brickor lämnas in för

  • lägenheten
  • garage
  • postbox
  • tvättbokningsbrickor
  • tvättbokningscylinder — lämna både tvättbokningscylinder och nycklar

Sidan uppdaterad 2024-01-04