Värmen – frågor och svar

Hur varmt ska det vara i min lägenhet?

element med kattAB Bostäder skall se till att temperaturen i din lägenhet är 20 grader vintertid. Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål. Varje grads ökning av inomhustemperaturen ger en ökning av energiförbrukningen med 5 procent. Det i sin tur bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Varför är elementet svalt nedtill?

I våra lägenheter har vi vattenburen värme (element fyllda med vatten som cirkulerar). Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten är elementens ”hjärna” och mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan då vara kallt när det är 20 grader i rummet.

Det har varit kallt ute i flera timmar men elementet är ändå inte varmt?

Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet. Det kan därför dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element om din lägenhet ligger i slutet av värmesystemet. Det kan därför vara bra att ha lite tålamod vid väderomslag. Det varma vattnet är på väg till dig.

Hur gör jag för att kontrollera temperaturen i min lägenhet?

Du mäter temperaturen i lägenheten på en meters höjd från golvet i mitten av rummet.

Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än 20 grader och elementet ändå är kallt?

Visar det sig att inomhustemperaturen är lägre än 20 grader, kan du först kontrollera hur du har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i rummet. Det är viktigt att du inte täcker för termostat och element med möbler, gardiner eller elementskydd, för då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan kommer din kvartersvärd och mäter temperaturen i din lägenhet. Är den 20 grader eller mer görs inget ytterligare. Är det kallare än 20 grader kontrollerar kvartersvärden så att inget är fel på funktionerna.

Tips för ett bra inomhusklimat

  • Se till att inte fönster står öppna under en längre tid! Vädra istället ordentligt en kort stund.
  • Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.
  • Täck inte för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.
  • Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.
  • För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten.

Sidan uppdaterad 2016-09-26