Brandfarliga produkter

Förvaring av bensin, gas och andra brandfarliga produkter

Hantering av lättantändliga och explosiva varor regleras i ”Lag SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor”. I förordningar, föreskrifter och allmänna råd i anslutning till lagen finner man detaljerade regler beträffande förvaring/hantering.

Regler och föreskrifter varierar beroende av:

  • vilken typ av produkt, lättantändlighet/flampunkt.
  • vilken typ av hanteringssätt, produktion, framställning, enbart förvaring.
  • förvaringssätt, cistern eller annan lös behållare.
  • förvaringsplats, industri, bostad, inomhus eller utomhus

Förvarad/hanterad volym

För hantering eller förvaring av brandfarliga vätskor och gaser krävs enligt lagen och dess föreskrifter i vissa fall tillstånd. För större mängder än som anges i dokumentet Gränser för tillståndsplikt råder tillståndsplikt. Även om hanteringen inte är tillståndspliktig finns det klara regler hur förvaring eller hantering skall bedrivas och ske även för mindre mängder.

Så här mycket får du förvara utan tillstånd om du bor i flerfamiljshus

  • Vindsförråd ‑ Ingen förvaring
  • I lägenheten ‑ Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
  • Balkong ‑ Gasolflaskor högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp. Förvara i första hand på balkongen.
  • Garage ‑ Fordon med tank och reservdunk. I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas förvaras.
  • Källarförråd ‑ Ingen förvaring
  • Hobbylokal ‑ Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden t.ex. hobbylokal dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Ytterligare information finns i broschyrerna
Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö
Gasol för hem och fritid

Du kan även läsa mer på  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd.

För ytterligare information om mängder, tillstånd och förvaringsutrymmen kontakta Räddningstjänsten Västra Skaraborg på telefon 0510‑771700.

Sidan uppdaterad 2016-03-07