Om AB Bostäder

AB Bostäder ägs till 100 % av kommunkoncernen Lidköpings Stadshus AB som bildades 2023.

AB Bostäder äger och förvaltar ca 2600 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser. Våra lägenheter finns främst i Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa, Tolsjö och Tun.

Vi ska bidra till att uppfylla stadens vision om tillväxt, utveckling och att vara en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. Vi ska tillgodose behovet av attraktiva bostäder som passar för en mångfald av människor, se till att det finns bra och välfungerande service, motverka segregation och att främja gemenskap och trygghet

Vi erbjuder boende med flera olika karaktärer, från flerfamiljshus till radhus med egen trädgård. Alla lägenheterna upplåtes som hyresrätter. Det innebär att du aldrig betalar någon kontantinsats och du har inga extra kostnader för underhåll ‑ allt ingår i hyran.

Vi satsar mycket på god service och personlig kontakt. Därför har alla våra fastigheter egna kvartersvärdar, som dagligen finns i ditt område. Till din kvartersvärd vänder du dig för att anmäla fel, för att få råd och hjälp kring ditt boende eller för att framföra dina förslag och idéer.

Sidan uppdaterad 2024-06-24