Miljö och hållbarhet

För AB Bostäder har miljöarbetet högsta prioritet. Vi arbetar för en utveckling som är långsiktigt hållbar och skapar förutsättningar för framtida generationers livskvalitet.

Miljöpolicy

 • AB Bostäder ska på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö.
 • Vi ska verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet.
 • Miljöpolicyn täcker hela AB Bostäders verksamhet, såväl drift och förvaltning som ombyggnad och nyproduktion.

I vår affärsplan för perioden 2019 – 2023 finns miljöperspektivet med.

Miljödiplomering

svensk-miljobas-logo 150pxAB Bostäder är sedan år 2000 miljödiplomerade av Göteborgs Miljö- och Hälsoförvaltning. Vi miljögranskar vår verksamhet i en årlig revision. Efter noggranna kontroller att vi följer fastställda krav inom bland annat kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval blir vi Miljödiplomerade. AB Bostäders målsättning är att uppfylla såväl de nationella målen som Lidköping Kommuns egna mål beträffande energiförbrukning.

Exempel på våra energisparåtgärder

 • Ett av våra mål är att minska energiförbrukningen ifrån 1995 till 2020 med 20 procent och 2050 med 50 procent. Resultatet efter 2015 är en samlad minskning på 35 procent!
 • Energieffektiva fönster har satts in i ca en tredjedel av våra fastigheter.
 • Vi har installerat värmeåtervinning i ca 150 lägenheter.
 • Datoriserad styr- reglerutrustning har installerats i alla våra fastigheter så att vi centralt kan övervaka värme, ventilation och varmvatten i våra hus. Detta innebär en optimal drift av byggnaderna.
 • Vårt senast färdigställda hus är certifierat enligt Miljöbyggnad nivå SILVER. Byggnaden måste då uppfylla flera viktiga krav gällande energi, inomhusmiljö och material. Även våra pågående och kommande byggnationer ska givetvis certifieras enligt Miljöbyggnad nivå SILVER. Läs mer om Miljöbyggnad.
 • Solcellsanläggningar för elproduktion installeras på våra pågående byggnationer. I samtliga kommande projekt kommer vi att värdera möjligheten att ha solceller även där.
 • I vår bilpark har vi två elfordon samt tre miljöklassade fordon.
 • Vi har en Bilpool för våra hyresgäster där man kan hyra bil vid behov istället för att ha en eller flera bilar själv.
 • AB Bostäder är sedan flera år med i Allmännyttans energisparkampanj där bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energianvändningen.

AB Bostäder samarbetar med Natur & Miljöboken

naturomiljo sigillVi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Lidköpings skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö. Natur & Miljöbokens diplom.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

Läs mer om Natur & Miljöboken här

Sidan uppdaterad 2019-09-19

Tillbaka till toppen av sidan