Miljö och hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är mycket viktig för oss på AB Bostäder. Vi arbetar med det dagligen och drivs på av vår hållbarhetssamordnare Anders Krantz. Det är många frågor som ska hanteras och en av dem är hur vi ställer klimatkrav på andra än oss själva.

Läs ett exempel på hur vi hanterar detta i artikeln på Sveriges Allmännytta.

Läs mer om vår hållbarhetskampanj 2023.

Miljöpolicy

 • AB Bostäder ska på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö.
 • Vi ska verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet.
 • Miljöpolicyn täcker hela AB Bostäders verksamhet, såväl drift och förvaltning som ombyggnad och nyproduktion.

I vår affärsplan för perioden 2019 – 2023 finns miljö- och hållbarhetsperspektivet med.

Miljödiplomering

svensk-miljobas-logo 150pxAB Bostäder är sedan år 2000 miljödiplomerade av Miljöstrategen i Jönköping AB. Vi miljögranskar vår verksamhet i en årlig revision. Efter noggranna kontroller att vi följer fastställda krav inom bland annat kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval blir vi Miljödiplomerade. AB Bostäders målsättning är att uppfylla såväl de nationella målen som Lidköping Kommuns egna mål beträffande energiförbrukning.

Exempel på våra energisparåtgärder

 • Vi arbetar ständigt med minska vår energianvändning och ett av våra mål är att den ska vara 15% lägre per m² år 2023 jämfört med år 2018.
 • Energieffektiva fönster har satts in i ca en tredjedel av våra fastigheter.
 • Se över all belysning för att minska energibehovet.
 • Datoriserad styr- reglerutrustning har installerats i alla våra fastigheter så att vi centralt kan övervaka värme, ventilation och varmvatten i våra hus. Detta innebär en optimal drift av byggnaderna.
 • Vår nyproduktion byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver. Byggnaden måste då uppfylla flera viktiga krav gällande energi, inomhusmiljö och material. Läs mer om Miljöbyggnad.
 • Vi har sex fordon som drivs till 100% av grön el och två fordon som drivs av CNG fordonsgas. CNG innebär att gasen alltid innehåller minst 60 procent biogas. Övriga fordon drivs av alternativ diesel, så kallad HVO, som är helt fossilfri.
 • Vi har en Bilpool för våra hyresgäster där man kan hyra bil vid behov istället för att ha en eller flera bilar själv.
 • Vi byter till mer energisnåla maskiner i våra gemensamma tvättstugor.

Solcellsanläggningar

Vi installerar solcellsanläggningar för elproduktion på flera av våra befintliga byggnader men även våra pågående byggnationer. I samtliga kommande projekt kommer vi att värdera möjligheten att installera solceller.

År 2021 producerade vi drygt 200 000 kWh el från solcellsanläggningar, vilket motsvarade ca 7 % av bolagets behov för det året. Vi fortsätter vårt arbete med att se över hela vårt bestånd och ständigt göra effektiviseringar där det går och följa utvecklingen framåt.

Här ser du exempel på ett par av våra solcellsanläggningar.

AB Bostäder samarbetar med Natur & Miljöboken

naturomiljo sigillVi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Lidköpings skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö. Natur & Miljöbokens diplom.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

Läs mer om Natur & Miljöboken här

Sidan uppdaterad 2023-02-01