Miljö och hållbarhet

För AB Bostäder har miljöarbetet högsta prioritet. Vi arbetar för en utveckling som är långsiktigt hållbar och skapar förutsättningar för framtida generationers livskvalitet.

Miljöpolicy

 • AB Bostäder ska på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö.
 • Vi ska verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet.
 • Miljöpolicyn täcker hela AB Bostäders verksamhet, såväl drift och förvaltning som ombyggnad och nyproduktion.

I vår affärsplan för perioden 2019 – 2023 finns miljö- och hållbarhetsperspektivet med.

Miljödiplomering

svensk-miljobas-logo 150pxAB Bostäder är sedan år 2000 miljödiplomerade av Miljöstrategen i Jönköping AB. Vi miljögranskar vår verksamhet i en årlig revision. Efter noggranna kontroller att vi följer fastställda krav inom bland annat kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval blir vi Miljödiplomerade. AB Bostäders målsättning är att uppfylla såväl de nationella målen som Lidköping Kommuns egna mål beträffande energiförbrukning.

Exempel på våra energisparåtgärder

 • Vi arbetar ständigt med minska vår energianvändning och ett av våra mål är att den ska vara 15% lägre per m² år 2023 jämfört med år 2018.
 • Energieffektiva fönster har satts in i ca en tredjedel av våra fastigheter.
 • Datoriserad styr- reglerutrustning har installerats i alla våra fastigheter så att vi centralt kan övervaka värme, ventilation och varmvatten i våra hus. Detta innebär en optimal drift av byggnaderna.
 • Vårt senast färdigställda hus är byggt enligt Miljöbyggnad nivå SILVER. Byggnaden måste då uppfylla flera viktiga krav gällande energi, inomhusmiljö och material. Även våra pågående och kommande byggnationer ska givetvis byggas enligt Miljöbyggnad nivå SILVER. Läs mer om Miljöbyggnad.
 • Solcellsanläggningar för elproduktion installeras på våra pågående byggnationer. I samtliga kommande projekt kommer vi att värdera möjligheten att ha solceller även där.
 • Vi har 6 fordon som drivs till 100% av grön el. Övriga fordon drivs av alternativ diesel, så kallad HVO, som är helt fossilfri. Detta gör att hela vår fordonspark är helt fossilfri.
 • Vi har en Bilpool för våra hyresgäster där man kan hyra bil vid behov istället för att ha en eller flera bilar själv.
 • AB Bostäder är ansluten till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Initiativet är en treårig satsning som påbörjades i augusti 2019. Digitaliseringsinitiativets roll är att leda, samordna och driva processen framåt. Medlemsbolagens samlade styrka ger möjlighet att påverka allmännyttans digitalisering och därigenom även skapa förutsättningar för framtidens boende och det smarta samhället.

AB Bostäder samarbetar med Natur & Miljöboken

naturomiljo sigillVi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Lidköpings skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö. Natur & Miljöbokens diplom.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

Läs mer om Natur & Miljöboken här

Sidan uppdaterad 2020-02-12