Hyresbetalning

Hyran betalas alltid i förskott

Hyran ska betalas i förskott, vilket betyder att den ska vara betald senast sista bankdagen innan månaden börjar. Det innebär att hyran för april ska vara betald sista vardagen i mars. Av säkerhetsskäl tar vi inte emot kontantbetalningar. Hyresavin skickas ut ca 2 veckor innan förfallodatum. Alla betalningar görs till vårt bankgiro 5749-7430. Du måste ange det ocrnr/referensnr som finns på avin.

Mina sidor

Loggar du in på Mina sidor hittar du dina avier längst ner i rutan Mina betalningar. I bostadsappen hittar du dina avier under Mina sidor – Betalningar.

På Mina sidor, längst ned, kan du också välja hur du får din avi. Väljer du Via e-post får du avin till den e-post du registrerat hos oss eller som en notifiering till mobil/surfplatta om du har bostadsappen. Vilket du får beror på hur du valt att få Nyhetsmeddelanden från oss, E-post, Notifiering eller båda. Du väljer hur du ska få Nyhetsmeddelande på Mina sidor under Mina uppgifter.

Väljer du att få din avi Via brev kan du få den som e-faktura, svefaktura (företag), i Kivra eller som sista alternativ på papper.

Digital hyresavi

Som för många andra är miljö- och hållbarhetsarbetet viktigt för oss på AB Bostäder. För att minska klimatpåverkan har vi  som mål att under 2020 få bort pappersavierna. Du kan välja flera alternativ att få din hyresavi digitalt istället. Tänk på miljön och gör ditt val! Behöver du hjälp att ändra till e-faktura, e-post eller ansluta till Kivra eller autogiro kontakta oss på telefon 0510-770800 eller ekonomi.abbostader@lidkoping.se.

E-faktura

Du som är ansluten till internetbanken kan få en elektronisk faktura. Det är enkelt, säkert och kostar inget. Du anmäler dig till e-faktura i din internetbank och behöver sen bara godkänna fakturan för betalning innan förfallodagen. Vill du göra det ännu enklare kan du anmäla autobetalning av e-fakturan. Du ger då banken i uppdrag att automatiskt betala på förfallodagen. Anmäl autobetalning i din internetbank efter att du fått första fakturan.

OBS! Har du tidigare haft hyresavi till din e-post måste du efter anmälan till e-faktura logga in på Mina sidor och ändra att du vill ha din avi ”Via brev” (se bilden ovan). Din avi kommer annars inte med i filen till internetbanken.

Håller i mobil med KivraKivra

Är du ansluten till den digitala brevlådan Kivra och inte gjort något annat val får du avin i Kivra. Där lagras dina fakturor så länge du vill och du kan enkelt betala direkt i Kivra. Så funkar Kivra.

PDF-avi via E-post/Notifiering

Har du valt hyresavi ”Via e-post” (och samtidigt avmarkerat ”Via brev”) får du avin till den e-post du har registrerad hos oss. Denna pdf-avi får du sedan betala eller registrera som vanligt i din internetbank. Du kan även ansluta dig till autogiro för att slippa hantera betalningen. Gäller det ett företag eller om du inte kommer åt Mina sidor kontaktar du oss på ekonomi.abbostader@lidkoping.se och anger vilken e-postadress avin ska skickas till.

Svefaktura

Vill ditt företag få hyresavin som Svefaktura meddelar du oss och anger ev. referens. Vi behöver inte GLN-nr utan endast organisationsnummer. Mejla uppgifter på ekonomi.abbostader@lidkoping.se.

Autogiro

Vill du betala hyran via autogiro anmäler du det till AB Bostäder. Skriv ut Medgivandeblankett för autogiro eller hämta den på vårt kontor. Fyll i, skriv under och lämna in den till oss på Mellbygatan 3. Är kontoret stängt kan du lägga blanketten i vårt brevinkast intill entrén. Det är låst på insidan och kan bara öppnas av oss.

Hyran dras normalt på förfallodagen från det konto du angivit i autogiroanmälan. Du kan välja att få dragning tidigare än förfallodagen genom att meddela oss vilken dag du önskar (skriv ex ”dragning 25:e” på anmälan). Tidigaste dragningsdag är den 18:e. När autogirot börjar gälla får du en första hyresavi. Därefter får du endast avi om beloppet ändras men du kan alltid se dina avier på Mina sidor. Det måste finnas täckning för hela beloppet annars görs ingen dragning. Saknas pengar görs nya försök de tre kommande bankdagarna. Du får själv kontrollera på ditt konto att betalningen har blivit utförd. Har ingen av dragningarna lyckats måste du betala in hyran själv på annat vis.

Borttappad hyresavi

Har du tappat bort din hyresavi kan du logga in på Mina Sidor eller i bostadsappen för att se avin och OCR-nummer och bankgiro. Ange alltid OCR-nummer/referensnummer vid betalning. Det är olika nummer för varje månad.

Betala i tid!

För att undvika inkassokostnader, dröjsmålsränta eller betalningsanmärkningar är det viktigt att hyran betalas i tid. Om du inte betalar hyran, eller vid upprepade tillfällen är sen med inbetalningarna, kan du förlora din hyresrätt och bli avhyst från din bostad. Vid utskick av påminnelser och inkassokrav debiteras en lagstadgad avgift.

Hör av dig

Skulle du få problem att betala hyran i tid måste du ta kontakt med oss innan förfallodagen så vi kan komma överens om en lösning.

Sidan uppdaterad 2021-04-08