Hållbarhetskampanj 2023

Hållbar konsumtion – Del 1.

I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. Det innebär att djur, natur och människor i andra länder och generationer får betala för det vi konsumerar. För att vi ska kunna nå FN:s globala mål om hållbar utveckling till 2030 behöver vi förändra våra beteendemönster radikalt. Målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, och din hjälp behövs för att målen ska bli verklighet.

AB Bostäder arbetar för en bättre och mer hållbar miljö varje dag. Vi har planer för hur vi som bolag ska utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete i alla led. Vår verksamhet präglas av ett stort engagemang för att minska miljöbelastning och miljöpåverkan, vara socialt ansvarstagande och drivs på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt.

Och nu kommer du som hyresgäst in i bilden. Vad kan du göra för att bidra till ett mer hållbart leverne? Vi vill att du ska ha rätt förutsättningar – men för det behövs information och kunskap. Därför kommer vi att genomföra en kampanj under året där du får ta del av information, quiz och tävlingar. Håll utkik i våra kanaler – det kanske dyker upp belöningar!

Hållbar konsumtion – Del 2.

Idag står resandet och transporterna för mer än en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Hur stor effekt på klimatet skulle det egentligen bli om vi planerade vårt resande mer? Till vardags kan du resa mer hållbart genom att välja cykel, buss eller tåg före bilen. Det är ett enkelt sätt att minska utsläppen och det kan ge vinster för klimatet, men också vara billigare och ge motion.

Kolla gärna in våra tips för hållbart resande i videon nedan!

Sidan uppdaterad 2023-03-15