Våga fråga!

Tillsammans kan vi göra skillnad

Rött hjärta med texten Våga frågaAlla ska kunna känna sig trygga i sitt boende! Kanske tänker du som många andra att våld inte förekommer bakom dörrarna i din fastighet. Forskning säger tyvärr en annan sak och tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa tryggare boende för alla.

Här kommer tre tips på hur du kan agera om du misstänker att våld sker hos din granne:

  • Knacka på och stör. Du behöver inte stå kvar och vänta på svar. Att avbryta våldet är det viktiga.
  • Hämta hjälp om du vill ha stöd från fler.
  • Ring polisen! Kontakta alltid polis i första hand om du upplever situationen hotfull eller akut.

Din insats kan rädda liv!

Behöver du stöd för att du lever i en våldsam familj?

  • Kontakta Kvinnofridslinjen, telefon 020−505050, om du är utsatt för våld.
  • Kontakta Kvinnojouren Linnéan.
  • Kontakta Utväg Skaraborg om du utsätter din partner eller familj för kränkningar och våld och behöver hjälp att sluta, www.utvag.se
  • Kontakta BRIS om du är barn eller tonåring, telefon 116111 eller www.bris.se

Sidan uppdaterad 2021-04-27