Sponsring

Vi stöttar gärna lokala initiativ som bidrar till ett levande Lidköping!

Vi ser gärna att aktiviteterna och projekten vi stöttar har en tydlig förankring i våra bostadsområden eller för våra hyresgäster.

Syftet med de projekt eller aktiviteter vi stöttar är att:

  • Bidra till ett levande Lidköping
  • Förbättra vardagen och loven för våra boende i alla våra områden – gärna för barn och ungdomar!
  • Stärka AB Bostäders varumärke

Formulär för att ansöka om sponsring

Ansökan om sponsring fylls i direkt via länken ovan och skickas in senast 1 oktober.

Riktlinjer för att sponsring ska gälla
monter AB Bostäder

  • AB Bostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden som berör många hyresgäster. Andra lokala arrangemang kan också komma att stödjas inom ramen för marknadsföring om dessa bidrar till att stärka AB Bostäders varumärke.
  • Vi vill att de föreningar/verksamheter som vi stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet.
  • Det är viktigt att föreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med AB Bostäders arbete för ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.
  • Som kommunägt bolag vill vi synas i samband med större arrangemang, i Lidköpings kommuns regi, som riktar sig till många Lidköpingsbor. Vi ska vara en viktig del i arbetet med att stärka varumärket Lidköping.
  • Vi kräver motprestation i förhållande till sponsringens omfattning.

Håll dig informerad om vilka förmåner du som hyresgäst kan ta dela av genom att besöka vår hemsida eller facebook. Ibland informerar vi också på hyresavin.

Kontaktperson sponsring

Malin Gustafsson, telefon: 0510−77 08 27, epost: malin.gustafsson2@lidkoping.se.

Sidan uppdaterad 2023-04-27