Historik

AB Bostäder i Lidköping bildades 1941 och bolagets första uppgift blev att uppföra ett bostadshus på tomten nr 10 i kvarteret Korsnäbben. Huset färdigställdes under november 1942 och innehöll 4 lägenheter om 1 rum och kokvrå, 4 lägenheter om 1 rum och kök samt 4 lägenheter om 1 rum och kök med matvrå. Kostnaden för byggnationen uppgick till 109510 kronor.

Vid 1949 års slut förvaltade bolaget 78 bostadslägenheter och 6 garage.

Den 1 januari 1985 fusionerades bolaget med de allmännyttiga stiftelser som förvaltades av HSB och Riksbyggen. Detta innebar att förvaltningen ökade till en omfattning av ca 1800 lägenheter. Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning köptes av Riksbyggen.

Den 1 augusti 1986 övergick förvaltningen av bolaget till egen regi. Företaget flyttade in i egna lokaler på Mellbygatan 3 och förutom administrativ personal anställdes också reparatörer. Tidigare hade fastighetsskötartjänsterna köpts av Riksbyggen men i september 1989 övertog bolaget skötselpersonalen och företaget fick sin nuvarande form.

Under åren som har gått har bostadsbeståndet ökat. AB Bostäder förvaltar idag ca 2600 lägenheter samt ett antal kommersiella lokaler.

Sidan uppdaterad 2022-03-10