Projekt

AB Bostäder bygger för framtiden!

Hyresrätten är en efterfrågad boendeform och efterfrågan är större än utbudet i Lidköpings kommun. Det behövs fler lägenheter så vi utvecklar vårt bestånd genom att bygga nya, attraktiva hyresrätter.

En annan viktig del i vår verksamhet är att ta hand om det fastighetsbestånd som vi äger. Varje år görs både större och mindre renoveringar av lägenheter och byggnader som behöver uppfräschning och modernisering. Det kan handa om renovering av våtrum, kök och avlopps- och vattenledningar. Men det kan också vara tak- eller fönsterbyten och fasadmålning.

Miljö och hållbarhet har högsta prioritet för AB Bostäder vid ny- och ombyggnad. Vår miljöpolicy är tydlig med att vi på ett resurseffektivt sätt ska tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö. Vi ska också verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet. Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.


Nya lägenheter Mellbygatan 12

Under hösten 2023 påbörjar vi arbetet med att göra om lokaler på Mellbygatan 12 till tre nyproducerade lägenheter. Bostäderna kommer att läggas ut för uthyrning under hösten med tillträde 1 april 2024.


Leoparden fyravåningshus med tegelfasadFasadbyte Leoparden

Leoparden 12 består av tre byggnader med adress Stenportsgatan 38-40 och Läckögatan 3. Här görs nu ett fasadbyte som innebär att teglet plockas ner och husen tilläggsisoleras och putsas istället. Samtidigt renoveras alla balkonger.


Fasad på 3 våningshus Skaragatan 14Energiprojekt på Skaragatan 14-18

Under mars 2023 påbörjades ett energiprojekt i kvarteret Abborren på Skaragatan 14-18. Värmepumpar installeras för att återvinna värmeenergin ur frånluften från alla lägenheterna, solcellspaneler monteras på hustaken och vi provar för oss ny teknik med energilagring i batterier.


Vattenkran som spolar vattenROT-renovering Västgötagatan

Under 2022 påbörjades en omfattande renovering på Västgötagatan 1-249, en så kallad ROT-renovering (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Det innebär bland annat nya varm-/kallvattenledningar och avloppsledningar, nya fönster och renovering av kök och duschrum.


Vattenkran som spolar vattenROT-renovering Vinninga och Saleby

Tillsammans med entreprenören försöker vi under 2023 få till förutsättningar för ett igångsättande av ROT-renoveringar på Oxelvägen i Vinninga och Måns Tolsvägen i Saleby.


Råda Bräddegården – Tallhöjden

Det finns planer på nybyggnation av fler seniorlägenheter på del av fastigheten Råda 4:10, intill Bräddegården i Råda. I en första etapp överväger vi att bygga en ny byggnad med 8-12 lägenheter, flest tvåor men även några ettor och treor.


Utveckling av kvarteret Skäran och Spettet

Då våra hus i kvarteret Skäran har brister och behöver ersättas har vi under några år jobbat för en utveckling av området. En ny detaljplan för hela stadsdelen är framtagen och när den vunnit laga kraft ges möjlighet till en byggnation om upp till 350 lägenheter, samt ett parkeringshus.


Energieffektiviseringar

AB Bostäder har under många år jobbat på att minska el- och värmeförbrukningar, vilken är en viktig pusselbit för att minimera behov av hyreshöjningar. Det är en spännande utmaning med allt nytt som kommer men också en nödvändighet för framtiden.

Sidan uppdaterad 2023-09-25