Projekt

AB Bostäder bygger för framtiden!

Hyresrätten är en efterfrågad boendeform och efterfrågan är större än utbudet i Lidköpings kommun. Det behövs fler lägenheter så vi utvecklar vårt bestånd genom att bygga nya, attraktiva hyresrätter.

En annan viktig del i vår verksamhet är att ta hand om det fastighetsbestånd som vi äger. Varje år görs både större och mindre renoveringar av lägenheter och byggnader som behöver uppfräschning och modernisering. Det kan handa om renovering av våtrum, kök och avlopps- och vattenledningar. Men det kan också vara tak- eller fönsterbyten och fasadmålning.

Miljö och hållbarhet har högsta prioritet för AB Bostäder vid ny- och ombyggnad. Vår miljöpolicy är tydlig med att vi på ett resurseffektivt sätt ska tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö. Vi ska också verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet. Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.


Råda Bräddegården – Tallhöjden

Det finns planer på nybyggnation av fler seniorlägenheter på del av fastigheten Råda 4:10, intill Bräddegården i Råda. I en första etapp överväger vi att bygga en ny byggnad med 8-12 lägenheter, flest tvåor men även några ettor och treor.


Utveckling av kvarteret Skäran och Spettet

Då våra hus i kvarteret Skäran har brister och behöver ersättas har vi under några år jobbat för en utveckling av området. En ny detaljplan för hela stadsdelen är framtagen och när den vunnit laga kraft ges möjlighet till en byggnation om upp till 350 lägenheter, samt ett parkeringshus.


Nya lägenheter i centrum

Uthyrning pågår!
Vi bygger nu nya attraktiva lägenheter med hög standard i kvarteret Valkyrian. Det blir 11 hyreslägenheter mot Särnmarksgatan, längst åt Esplanaden och det gamla vattentornet.


Illustrationsbild Solhaga seniorlägenheterSeniorlägenheter Solhaga

Uthyrning pågår!
AB Bostäder bygger 24 seniorlägenheter på Solhagsvägen 15. Det är helt vanliga lägenheter på 2 rum och kök som är välplanerade och tillgänglighetsanpassade för ett bekvämt boende.


Energieffektiviseringar

AB Bostäder har under många år jobbat på att minska el- och värmeförbrukningar, vilken är en viktig pusselbit för att minimera behov av hyreshöjningar. Det är en spännande utmaning med allt nytt som kommer men också en nödvändighet för framtiden.


Vattenkran som spolar vattenROT-renovering Västgötagatan

Under 2022 påbörjas en omfattande renovering på Västgötagatan 1-249, en så kallad ROT-renovering (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Nya varm-/kallvattenledningar och avloppsledningar installeras och det innebär renovering av kök och duschrum.


Vattenkran som spolar vattenROT-renovering Vinninga och Saleby

Tillsammans med entreprenören försöker vi under 2023 få till förutsättningar för ett igångsättande av ROT-renoveringar på Oxelvägen i Vinninga och Måns Tolsvägen i Saleby.

Sidan uppdaterad 2023-01-23