Projekt

AB Bostäder bygger för framtiden!

Hyresrätten är en efterfrågad boendeform och efterfrågan är större än utbudet i Lidköpings kommun. Därför behövs fler lägenheter. AB Bostäder utvecklar sitt bestånd genom att bygga nya, attraktiva hyresrätter. Det bidrar också till kommunens utveckling och framgång.

En annan viktig del i AB Bostäders verksamhet är att ta hand om det fastighetsbestånd som vi äger. Varje år görs omfattande arbete med ombyggnation i vår verksamhet. Det kan vara större renoveringar av lägenheter i äldre fastigheter som behöver uppfräschning och modernisering. Då handlar det oftast om våtrum, kök och avlopps- och vattenledningar. Men det kan också vara tak- eller fönsterbyten och fasadmålning.

Miljö och hållbarhet har högsta prioritet för AB Bostäder vid ny- och ombyggnad. Vår miljöpolicy är tydlig med att vi på ett resurseffektivt sätt ska tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö. Vi ska också verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet. Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.


Nya lägenheter i centrum

Vi planerar för att bygga nya attraktiva lägenheter med hög standard i kvarteret Valkyrian. Förslaget innebär 12 hyreslägenheter mot Särnmarksgatan, längst åt Esplanaden och det gamla vattentornet.


Illustrationsbild för kvarteret SkäranUtveckling av kvarteret Skäran

Husen som ligger i kvarteret Skäran, Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4, har brister och vi har under några år jobbat för en utveckling av området. Kommunen har nu ett detaljplaneförslag ute på samråd.


Parhus och radhus i Lovene

I Lovene, ca en mil utanför Lidköping mot Järpås/Vara, planerar vi att bygga en radhuslänga samt ett parhus på Skogsgatan/Skogsdungevägen. Här bor man i en lugn boendemiljö på landet med bra kommunikationer till närliggande städer, både med buss och tåg.

Sidan uppdaterad 2021-08-27