Projekt

AB Bostäder bygger för framtiden!


Lidåker – kv Sädesärlan

I kvarteret Sädesärlan på Lidåker mellan vattentornet och Lidåkerskolan, ska AB Bostäder bygga 110 välplanerade och klimatsmarta hyresrätter. Lägenheterna är fördelade över tre åttavåningshus, varav ett är trygghetsboende.

Läs mer


Utomhusmålning

Under maj månad 2017 påbörjas tvättning och målning av husfasader på Annagatan (påbörjat under 2016), Renvägen/Järvvägen, Kållandsgatan 37, Källaregatan 6, 8/N:a Torngatan 10. Arbetet pågår under maj−oktober.

Läs mer


trapphus 180x140Trapphusmålning

Under 2017 kommer vi att måla och snygga till trapphus i flera av våra fastigheter. Trapphusen som ska målas är Målaregatan 26−28, Vallgatan 25, Målaregatan 40−44, Kållandsgatan 37, Särnmarksgatan 4C, Norra Torngatan 10, Karlagatan 11 och Lidköpingsvägen 5 i Tun.

Läs mer


ROT-renovering fortsätterROT-renov 180x140

Entreprenör för fortsatt ROT-renovering 2016−2018 blir Serneke. ROT-renoveringen innebär bl a nya avlopp- och vattenledningsstammar i fastigheten och då blir det nytt fräscht kök och badrum i varje lägenhet.

Läs mer


Hamnstaden LidköpingHamnstaden+projekt

AB Bostäder är ett av de fem företag som kommer vara med och bygga bostäder i Hamnstaden, den nya stadsdelen som planeras. Mer information finns på Lidköping Kommuns hemsida där du även kan anmäla intresse för bostad redan nu.

Läs mer


På gång

Lidköpings kommun satte år 2013 upp en vision att kommunen t.o.m år 2030 skall växa med ca 7000 invånare, vilket innebär att vi skall bli 45000 invånare som bor inom Lidköping kommuns gränser. För att lyckas med detta mål, måste också ett antal bostäder byggas.

Läs mer

Sidan uppdaterad 2018-02-07

Tillbaka till toppen av sidan