Projekt

AB Bostäder bygger för framtiden!

En viktig del i AB Bostäders verksamhet är att ta hand om det fastighetsbestånd som vi äger. Varje år görs omfattande arbete med både ny- och ombyggnation i vår verksamhet. Det kan vara större renoveringar av lägenheter i äldre fastigheter som behöver uppfräschning och modernisering. Då handlar det oftast om våtrum, kök och avlopps- och vattenledningar. Men det kan också vara tak- eller fönsterbyten eller bara fasadmålning.

Miljö och hållbarhet har högsta prioritet för AB Bostäder vid ny- och ombyggnad. Vår miljöpolicy är tydlig med att vi på ett resurseffektivt sätt ska tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö. Vi ska också verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet. Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.


Seniorlägenheter i centrum – Torggatan 1

I kvarteret Bifrost, med adress Torggatan 1, rivs den gamla byggnaden hösten 2019 och ger plats för 20 nya seniorlägenheter med inflyttning runt årsskiftet 2020/2021.
Läs mer


 

Kv Regndroppen – Sjölunda ÄngRegndroppen proj WEBB

I Sjölunda Äng, knappt en mil utanför Lidköping, utvecklar vi ett nytt bostadsområde. Med närhet till både skola förskola och natur bygger vi 32 nya hyreslägenheter.
Läs mer


Utomhusmålning

För 2019 pågår upphandling gällande utomhusmålning av fasader i våra områden.


Takbyten652+takbyte+projekt

Takbyten ska under 2019 göras på Esplanaden 72−76, Nonnensväg 14. Tidplanen är flexibel då arbetet är beroende av väderleken.


På gång

Lidköpings kommun satte år 2013 upp en vision att kommunen t.o.m år 2030 skall växa med ca 7000 invånare, vilket innebär att vi skall bli 45000 invånare som bor inom Lidköping kommuns gränser. För att lyckas med detta mål, måste också ett antal bostäder byggas.
Läs mer


Hamnstaden LidköpingHamnstaden+projekt

AB Bostäder är ett av de fem företag som kommer vara med och bygga bostäder i Hamnstaden, den nya stadsdelen som planeras. Mer information finns på Lidköping Kommuns hemsida där du även kan anmäla intresse för bostad redan nu.
Läs mer

Sidan uppdaterad 2019-10-03

Tillbaka till toppen av sidan