Projekt

AB Bostäder bygger för framtiden!

En viktig del i AB Bostäders verksamhet är att ta hand om det fastighetsbestånd som vi äger. Varje år görs omfattande arbete med både ny- och ombyggnation i vår verksamhet. Det kan vara större renoveringar av lägenheter i äldre fastigheter som behöver uppfräschning och modernisering. Då handlar det oftast om våtrum, kök och avlopps- och vattenledningar. Men det kan också vara tak- eller fönsterbyten eller bara fasadmålning.

Miljö och hållbarhet har högsta prioritet för AB Bostäder vid ny- och ombyggnad. Vår miljöpolicy är tydlig med att vi på ett resurseffektivt sätt ska tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö. Vi ska också verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet. Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete.


Illustrationsbild för kvarteret SkäranUtveckling av kvarteret Skäran

Husen som ligger i kvarteret Skäran, Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4, har brister och vi har under några år jobbat för en utveckling av området. Kommunen har nu ett detaljplaneförslag ute på samråd.


Parhus och radhus i Lovene

I Lovene, ca en mil utanför Lidköping mot Järpås/Vara, planerar vi att bygga en radhuslänga samt ett parhus på Skogsgatan/Skogsdungevägen. Här bor man i en lugn boendemiljö på landet med bra kommunikationer till närliggande städer, både med buss och tåg.


Seniorlägenheter i centrum – Torggatan 1

I kvarteret Bifrost, med adress Torggatan 1, rivs den gamla byggnaden hösten 2019 och ger plats för 20 nya seniorlägenheter med inflyttning början av 2021.

Sidan uppdaterad 2021-03-03