Entreprenörer och leverantörer

Entreprenörer och leverantörer

Som allmännyttigt kommunalägt bolag omfattas vi av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att det finns ett omfattande regelverk kring hur vi handlar upp varor och tjänster.

Ramavtal och upphandlingar

För att underlätta det dagliga arbetet har vi handlat upp ramavtal med ett antal leverantörer/entreprenörer som vi anlitar.

I vissa fall gör vi upphandlingar tillsammans med vår ägare kommunen, ibland själva, och ofta sker upphandlingar via HBV som är allmännyttans inköpscentral. Våra egna upphandlingar annonseras i Tendsign.

Entreprenörshandbok

Vi har regelbundna träffar med våra leverantörer för kvalitetsuppföljning och även för att säkerställa att de arbetar utifrån våra målsättningar. För det ändamålet har vi även en entreprenörshandbok som de ska använda som grund för sitt arbete hos oss.

Våra ramavtalsentreprenörer

  • Byggservice – PEAB Byggservice AB
  • Elarbeten – Brion Lidköping
  • Golvarbeten – PPs Måleri AB
  • Markarbeten – Annelund Åkeri & Entreprenad AB
  • Måleriarbeten – PPs Måleri AB
  • Styrservice – Lorentzons Styr AB
  • VS service – Rörpulsen VVS Trollhättan AB
  • Ventilationsservice – NNTE Budbyrån AB

Sidan uppdaterad 2024-01-08