Behandling av personuppgifter – GDPR

När du hyr av AB Bostäder i Lidköping, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679) samt vägledningen framtagen av Lidköpings kommun och vår branschorganisation Sveriges Allmännytta. Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Information om behandling av personuppgifter som pdf-dokument

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP−adress.

Personuppgiftsansvarig

AB Bostäder i Lidköping, Mellbygatan 3, 53131 Lidköping med organisationsnummer 556040−9848 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos AB Bostäder i Lidköping registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/bilplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka hyresavier, fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Begäran skickas till AB Bostäder i Lidköping, Box 2204, 53102 Lidköping eller via e-post abbostader@lidkoping.se

Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Det gör du genom att kontakta AB Bostäder via brev, e-post eller telefon 0510−770800. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Sidan uppdaterad 2021-02-17