Lediga tjänster

Semestervikariat som kvartersvärd

Tjänsterna som semestervikarier är tillsatta för sommaren 2023.

Vi fick många sökande och det var tuffare konkurrens om platserna i år då vi inte anställer lika många vikarier som tidigare år.

Du som inte fått något besked med anledning av att du inte fått ett vikariat denna sommar är välkommen med din ansökan nästa sommar igen.


Om AB Bostäder

AB Bostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Lidköping. Vi äger och förvaltar ca 2600 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser. Våra lägenheter finns främst i Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa, Tolsjö och Tun.

AB Bostäder är Lidköpings kommunala bostadsbolag och ingår i Sveriges Allmännytta. Sveriges allmännytta arbetar med att förena affärsmässighet med samhällsansvar varje dag, där boende för alla är grunden. Vi ska bidra till att uppfylla stadens vision om tillväxt, utveckling och att vara en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. Vi ska tillgodose behovet av attraktiva bostäder som passar för en mångfald av människor, se till att det finns bra och välfungerande service, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet. Våra värdeord är Bemöta, Utveckla och vara Delaktig.

Kollegor står leende på träbro med stadsträdgården i bakgrunden

Sidan uppdaterad 2023-05-22