Lediga tjänster

För tillfället har vi inga lediga tjänster.


Om AB Bostäder

AB Bostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Lidköping. Vi äger och förvaltar cirka 2600 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser. Vi omsätter drygt 230 mkr. Våra lägenheter finns främst i Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa, Tolsjö och Tun.

AB Bostäder är Lidköpings kommunala bostadsbolag och ingår i Sveriges Allmännytta. Sveriges Allmännytta arbetar med att förena affärsmässighet med samhällsansvar varje dag, där boende för alla är grunden.

AB Bostäder ska bidra till att uppfylla stadens vision om tillväxt, utveckling och att vara en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. Vi ska tillgodose behovet av attraktiva bostäder som passar för en mångfald av människor, se till att det finns bra och välfungerande service, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet.

AB Bostäder vill vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en god arbetsmiljö för personalen. Vi skapar förutsättningar för att vår personal ska vara kunnig, engagerad och delaktig. Personalen är vår viktigaste tillgång. Att vår personal trivs, mår bra och ges möjlighet till utveckling är viktigt för att vi i förlängningen ska kunna fortsätta göra ett bra jobb och fortsatt få nöjda kunder.

AB Bostäders värdeord är BEMÖTA, UTVECKLA och vara DELAKTIG.

Sidan uppdaterad 2024-06-24