Lediga tjänster

Om AB Bostäder

AB Bostäder i Lidköping är ett allmännyttigt bolag, helägt av Lidköpings Kommun. Bolaget äger och förvaltar 2600 lägenheter och 100 kommersiella lokaler inom Lidköpings kommun. Vi är ett modernt bostadsföretag som sätter kunden i centrum och bidrar till utvecklingen av ett hållbart Lidköping. AB Bostäder har idag 34 medarbetare och omsätter ca 210 miljoner kronor.

AB Bostäder agerar aktivt för att skapa fler bostäder i Lidköping. Bolaget har som målbild att långsiktigt skapa 50 nya lägenheter per år. Bolaget har ett flertal spännande projekt som är i en uppstartsfas. Utöver detta ska bolagets befintliga lägenheter underhållas och utvecklas. AB Bostäder är en viktig aktör i vår ägares, Lidköpings kommuns, vision att till 2030 växa till 45 000 invånare. Då vi bygger för framtiden skall vi självklart bygga medvetet ur ett hållbarhetsperspektiv.


För tillfället har vi inga lediga tjänster.

Sidan uppdaterad 2021-08-26