Styrelse

AB Bostäder i Lidköping ägs till 100 % av kommunkoncernen Lidköpings Stadshus AB. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställda av bolagsstämman.

Styrelsen i AB Bostäder utses av Lidköpings kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen. Styrelsen består totalt av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationerna två ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen för AB Bostäder i Lidköping 2019−2023

Ledamöter

Marita Bengtsson (S) ordförande
marita.bengtsson@lidkoping.se

Johan Calmestrand (M) vice ordförande
johan.calmestrand@lidkoping.se

Lena Blomgren (S)
lena.blomgren@lidkoping.se

Britt-Marie Gustafsson (C)
britt-marie.gustafsson@lidkoping.se

Jerry Nyberg (KD)
jerry.nyberg@lidkoping.se

Sara Gallus (L)
sara.gallus@lidkoping.se

Roger Persson (SD)
roger.persson@lidkoping.se

Ersättare

Kjell Hedvall (S)
kjell.hedvall@lidkoping.se

Anders Olsson (S)
anders.olsson@lidkoping.se

Henrik Arthursson (C)
henrik.arthursson@lidkoping.se

Håkan Sanderi (MP)
hakan.sanderi@lidkoping.se

Annika Håkanson (M)
annika.hakanson@lidkoping.se

Eva Lager (L)
eva.lager@lidkoping.se

Youssef Hannoun (SD)
youssef.hannoun@lidkoping.se

Personalrepresentanter

Stefan Tuomainen, Fastighetsanställdas Förbund
stefan.tuomainen@lidkoping.se

Annica Jonsson, Unionen
annica.jonsson@lidkoping.se

Ersättare

Björn Nordström, Fastighetsanställdas Förbund
bjorn.nordstrom@lidkoping.se

Tobias Sandsjö, Unionen
tobias.sandsjo@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2023-04-27