Styrelse

AB Bostäder i Lidköping ägs till 100 % av kommunkoncernen Lidköpings Stadshus AB. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställda av bolagsstämman.

Styrelsen i AB Bostäder utses av Lidköpings kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen. Styrelsen består totalt av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationerna två ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen för AB Bostäder i Lidköping 2023−2027

Ledamöter

Henrik Gallus (L), ordförande
henrik.gallus@lidkoping.se

Kajsa Ezelius (S), vice ordförande
kajsa.ezelius@lidkoping.se

Bo Eliasson Landström (V)
bo.eliassonlandstrom@lidkoping.se

Lars Jonsson (M)
lars.jonsson@lidkoping.se

Klas-Arne Karlqvist (S)
klas.karlqvist@lidkoping.se

Anders Olsson (S)
anders.olsson@lidkoping.se

Roger Persson (SD)
roger.persson@lidkoping.se

Ersättare

Olly Swärd Poucette (M)
olly.swardpoucette@lidkoping.se

Eva Lager (L)
eva.lager@lidkoping.se

Anna Wallgren (KD)
anna.wallgren@lidkoping.se

Henrik Arthursson (C)
henrik.arthursson@lidkoping.se

Lina Ly Bayard (S)
lina.ly-bayard@lidkoping.se

Joel Lilljebjörn (MP)
joel.lilljebjorn@lidkoping.se

Roberth Andersson (SD)
roberth.andersson@lidkoping.se

Personalrepresentanter

Stefan Tuomainen, Fastighetsanställdas Förbund
stefan.tuomainen@lidkoping.se

Tobias Sandsjö, Unionen
tobias.sandsjo@lidkoping.se

Ersättare

Björn Nordström, Fastighetsanställdas Förbund
bjorn.nordstrom@lidkoping.se

Märta Karén, Unionen
marta.karen@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2024-07-05