Ombyggnad av Polishuset

Polishuset

AB Bostäder är från 1 oktober 2014 ägare till Valhall 8 som består av Polishuset, före detta Skattehuset och Åklagarhuset.

Valhall 8I juni 2015 gick förfrågningsunderlag ut på om- och tillbyggnaden av Polishuset. I slutet av november 2016 flyttade Polisen över till gamla Skattehuset där man kommer hålla till under hela byggtiden som sträcker sig över ca 1 år. Byggstart var i december 2015 och inflyttning är beräknad till januari 2017.

Serneke har tilldelats uppdraget gällande Polishusets 3800 kvadratmeter som ska renoveras och byggas om och 760 kvadratmeter som ska byggas till.

När polisen flyttat tillbaka till sina nya lokaler kommer sedan Skattehuset och Åklagarhuset att byggas om till lägenheter och eventuellt några mindre lokaler.

Sidan uppdaterad 2020-02-28