Energieffektiviseringar

AB Bostäder har under många år jobbat på att minska el- och värmeförbrukningar, vilken är en viktig pusselbit för att minimera behov av hyreshöjningar. Det senaste årets skenande elpriser har understrukit vikten av att minska användandet av elenergi.

År 2021 producerade vi drygt 200000 kWh el från solcellsanläggningar, vilket motsvarade ca 7 % av bolagets behov för det året. Vi fortsätter vårt arbete med att se över hela vårt bestånd och ständigt göra effektiviseringar där det går och följa utvecklingen framåt.

Solcellsanläggning, energilagring och värmeåtervinning

I vårt bostadsområde på Västgötagatan pågår ett ROT-projekt med flertalet energieffektiviserande åtgärder som kommer minska behovet av fjärrvärme med cirka 600000 kWh per år. På Skaragatan genomförs ett projekt med installation av solceller i kombination med lagring av elenergi och värmepumpar som återvinner värmeenergi ur frånluften från lägenheterna. Här bedömer vi att värmepumparna sparar cirka 460000 kWh fjärrvärme per år och solcellsanläggningen cirka 75000 kWh el per år. De energibesparande åtgärderna som görs på Västgötagatan och Skaragatan ger också ett positivt klimatavtryck för vårt bolag med 109 ton per år respektive 83 ton per år reducerat utsläpp av växthusgaser.

Tvättstugor med energieffektiva maskiner

Torkutrustningen i våra tvättstugor är uteslutande de största elenergitjuvarna och här avser vi att byta till mer energisnåla maskiner som utifrån nuvarande beläggningsgrad skulle minska elanvändningen med cirka 500000 kWh per år. Vi ser också att flera av våra hyresgäster väljer de gemensamma tvättstugorna idag framför egna maskiner och en installation av nya energieffektiva maskiner kommer ge betydande resultat av elreducering per tvättpass.

Belysning

Vi bedömer att vi har potential att minska elenergibehovet för belysning med cirka 200000 kWh per år.

Handdukstorkar

Genom att ersätta de handdukstorkar som idag är anslutna till varmvattensystemet med elanslutna handdukstorkar skulle vi minska behovet av att värma vatten med cirka 140 kWh per år och lägenhet.

Innovation och ny teknik

Vi vill och ska försöka vara innovativa där möjlighet ges och prova ny teknik som exempelvis energilagring på Skaragatan. Värmeåtervinning av energi ur avloppsvatten är något vi avser prova i ett passande projekt. Vi följer också noga vad som händer inom energidelning mellan byggnader och fastigheter.

Det är en spännande utmaning med allt nytt som kommer men också en nödvändighet för framtiden.

Sidan uppdaterad 2022-12-21