Boende för alla! – Del 1-5

AB Bostäder är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av kommunkoncernen Lidköpings Stadshus AB som bildades 2023. Vi är också ett Allmännyttigt bolag och det innebär att vi tar ett aktivt samhällsansvar och ska erbjuda bra hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Vårt utbud av lägenheter ska vara varierat, av god kvalité och attrahera olika hyresgäster.

Här presenterar vi löpande under året en serie med fem filmer som beskriver olika boendesituationer vi arbetar med hos oss i vår vardag. Du kommer att få möta olika livsöden som vi träffar på då och då och se hur vi samarbetar med kommunen för att tillgodose de olika bostadsbehov som finns i samhället.

Del 1 – AB Bostäder = Allmännyttan

Boendemöjligheter för alla! Det är det som är Allmännyttan!

Del 2 – Sverige vi är här nu

Möt Theodore. Han kommer från Kongo och blev förtryckt och förföljd när han, i sin yrkesroll, hjälpte en förtryckt folkgrupp i sitt hemland. Theodore var tvungen att fly för sitt liv. FN hjälpte honom och hans familj att komma till oss.

Del 3 – LSS-boende

Möt Meya. Hon har superkrafter, nämligen Williams syndrom! Meya kommer att behöva stöd i boendet när det blir dags att flytta hemifrån. AB Bostäder har ett flertal LSS-boenden i beståndet, både gruppboende och enskilda lägenheter. Det är viktigt att det finns ett varierat utbud för att det ska passa individens behov och förutsättningar.

Del 4 – Alla är värda en andra chans

Man tar tak över huvudet för givet – det är inte givet för alla! I denna del får ni en berättelse ur verkliga livet. Från att vara på botten för att sedan nå toppen. Allt går, bara man får rätt hjälp och förutsättningar. En av de viktigaste förutsättningarna är ett eget hem. Ett tryggt hem. Vi erbjuder boende för de mest utsatta, där Social Välfärd arbetar aktivt med bland annat boendestöd i lägenheten. Det är ett av våra viktiga uppdrag som allmännytta!

Del 5 – Våld i nära relation

Ingen ska behöva uppleva våld i sitt eget hem. För oss är det viktigt att ett hem är ett hem – en plats där du känner dig trygg. Tyvärr ser inte alltid verkligheten ut så för alla. Som Allmännyttigt bolag är vi skyldiga att tillsammans med Social Välfärd erbjuda bostäder till särskilt utsatta – något som vi är väldigt stolta över.

Sidan uppdaterad 2023-02-23