Boende för alla! – Del 1-3

AB Bostäder är ett kommunalt bolag, helägt av Lidköpings kommun. Vi är också ett Allmännyttigt bolag och det innebär att vi tar ett aktivt samhällsansvar och ska erbjuda bra hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Vårt utbud av lägenheter ska vara varierat, av god kvalité och attrahera olika hyresgäster.

Här presenterar vi löpande under året en serie med fem filmer som beskriver olika boendesituationer vi arbetar med hos oss i vår vardag. Du kommer att få möta olika livsöden som vi träffar på då och då och se hur vi samarbetar med kommunen för att tillgodose de olika bostadsbehov som finns i samhället.

Del 1

Boendemöjligheter för alla! Det är det som är Allmännyttan!

Del 2

Möt Theodore. Han kommer från Kongo och blev förtryckt och förföljd när han, i sin yrkesroll, hjälpte en förtryckt folkgrupp i sitt hemland. Theodore var tvungen att fly för sitt liv. FN hjälpte honom och hans familj att komma till oss.

Del 3

Möt Meya. Hon har superkrafter, nämligen Williams syndrom! Meya kommer att behöva stöd i boendet när det blir dags att flytta hemifrån. AB Bostäder har ett flertal LSS-boenden i beståndet, både gruppboende och enskilda lägenheter. Det är viktigt att det finns ett varierat utbud för att det ska passa individens behov och förutsättningar.

Fortsättning följer…

Sidan uppdaterad 2022-10-12