Boende för alla! – Del 1

AB Bostäder är ett kommunalt bolag, helägt av Lidköpings kommun. Vi är också ett Allmännyttigt bolag och det innebär att vi tar ett aktivt samhällsansvar och ska erbjuda bra hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Vårt utbud av lägenheter ska vara varierat, av god kvalité och attrahera olika hyresgäster.

Här presenterar vi löpande under året en serie med fem filmer som beskriver olika boendesituationer vi arbetar med hos oss i vår vardag. Du kommer att få möta olika livsöden som vi träffar på då och då och se hur vi samarbetar med kommunen för att tillgodose de olika bostadsbehov som finns i samhället.

Del 1

Boendemöjligheter för alla! Det är det som är Allmännyttan!

Fortsättning följer…

Sidan uppdaterad 2022-08-19