Invasiva växter i trädgården

Vi får en del frågor till oss från hyresgäster som upptäcker den invasiva växten Parkslide i sin trädgård.

bild på en del av växten ParkslideParkslide är en seglivad växt med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. Naturvårdsverket rekommenderar att man hanterar denna art med stor försiktighet för att inte sprida den vidare. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar att leda till ökad spridning. Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den då växten triggas igång av åtgärder.

Av dessa anledningar gräver AB Bostäder därför inte bort dessa plantor. Men om man som hyresgäst upptäcker denna art i sin trädgård eller på allmänningar är det bra att man kontaktar sin kvartersvärd så vi får vetskap om det och kan informera om hur man ska hantera det.

Vill du läsa mer, få råd och hålla dig uppdaterad se Naturvårdsverkets vägledningssida om Parkslide.

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Sidan uppdaterad 2022-05-20