Skyddsrum

Frågan om skyddsrum har uppmärksammats mycket de senaste veckorna. Just nu får vi också in en del frågor om skyddsrum i AB Bostäders hus.

Här har vi samlat lite fakta som kan vara bra att veta gällande skyddsrum. För mer info läs gärna på MSB:s hemsida.

Det finns skyddsrum i flera av AB Bostäders hus. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finns en interaktiv karta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum.
Länk till MSBs skyddsrumskarta.

Vid krig blir man uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om ett skyddsrum ligger i AB Bostäders hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen så att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har fastighetsägaren 48 timmar på sig att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål.

I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter – däremot finns det inte mat eller filtar. På MSBs hemsida finns en lista på saker som kan vara bra att ta med till skyddsrummet för att öka bekvämligheten.

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i minst tre dygn.

Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor, inga djur får tas med.

Skyddsrum är uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt ”Skyddsrum”.

Sidan uppdaterad 2022-03-07