Information angående köp av Haraldsgården

AB Bostäder arbetar aktivt med att försörja kommunen med bostäder och har under lång tid försökt finna lämpligt boende för ett av Social Välfärds behov. Sommaren 2020 kom fastigheten Hovby 4:27 ut till försäljning och styrelsen gav VD och Ordförande i uppdrag att köpa denna jordbruksfastighet.

Vid ansökan om lagfart uppdagas att AB Bostäder inte kan få lagfart för den del av marken som är odlingsbar. Efter kontakter med mäklaren, lantmäteriet, länsstyrelsen och tidigare ägare togs en lösning fram för att hantera uppkommen situation. Nu anser vissa styrelsemedlemmar att de inte fått tillräcklig information i ärendet och hanteringen är inlämnad till kommunens revisorer för beslut om eventuell granskning.

I samband med detta har också AB Bostäders ordförande Tomas Lidberg avsagt sig sitt uppdrag och vice ordförande Johan Calmestrand har tillsvidare ansvaret att leda styrelsens arbete.

Sidan uppdaterad 2021-11-15