Mata inte fåglarna nära husen

Just nu kan man uppleva att fåglar är störande, framförallt måsar. Fåglarna bygger bon och föder upp sina ungar under april till juni och det är ofta då problemen är som störst. De kan föra oväsen, lämna spillning efter sig och kan uppträda aggressivt när ungarna lämnar boet i början av juni.

MåsVi arbetar för fullt med detta för att minimera olägenheter.

Mata inte fåglar från balkongen eller i närheten av husen. Det är inte bara söta småfåglar som gillar bröd. Skadedjur som till exempel råttor, myror och större fåglar gillar också att bli matade om tillfälle ges.

Sidan uppdaterad 2021-04-27