Planering utifrån barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 och är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år!

Detta är en viktig del att ta hänsyn till i vårt arbete, framför allt när det gäller större ombyggnationer, planering av lekplatser och avhysningar.

Vi har påbörjat ett viktigt arbete med hållbarhetsplanering utifrån ett barnperspektiv. Här är det Theres, Anders och Malin hos oss som diskuterar och planerar denna viktiga fråga.

Barn är viktiga medborgare!

Läs mer om barnkonventionen på unicef.se

Tre personer har möte runt ett bord och med en whiteboard

 

Sidan uppdaterad 2021-03-12