Hyresjusteringar 2021

Hyrorna för 2021 är förhandlade och klara

AB Bostäder och Hyresgästföreningen har efter årlig förhandling kommit överens om hyresnivån för 2021. Förhandlingarna har givetvis präglats av pandemin och dess effekter, framför allt vad gäller hur den påverkar ekonomi och arbetsmarknad, såväl nationellt som lokalt. Överenskommelsen som är gjord innebär en genomsnittlig höjning på 1,2 procent från 1 februari 2021. För den genomsnittliga lägenheten höjs hyran med 70 kr per månad.

miniräknare med hus

AB Bostäder hade förhoppning om en något högre höjning för att kunna förbättra våra bostadsområden än mer, vilket vi dock fått ringa förståelse för av Hyresgästföreningen. Vi har respekt för att det är många som har det svårt på grund av rådande pandemi och därför har vi, som ett allmännyttigt bostadsbolag, med denna låga hyreshöjning tagit ansvar. Många hyresgäster kommer rent av få det bättre ekonomiskt 2021 och vi hoppas att ni märker att vi månar om er som bor hos oss.

Förhandlingsresultat

Från 1 februari 2021 höjs hyrorna enligt följande:

Lägenheter

Hyran för de flesta lägenheterna höjs med 1,2 %.
Lägenheter med kallhyra och individuell vattenmätning får en något lägre höjning.

Lokaler och förråd

Hyran för lokaler och förråd höjs med 1,2 %. Detta gäller inte lokalavtal som har indexklausul (KPI).
Har du kvartalsdebitering ser du nya hyran på nästa kvartalsavi för april-juni. Där finns även ett tillägg för höjningen februari-mars.

Garage och p-platser

Alla bilplatser höjs med 8 kr per månad.

Hyressättningsavgiften till Hyresgästföreningen, om 12 kr per lägenhet och månad för att de förhandlar om hyrorna, administreras av AB Bostäder via hyresavin.

Under 2021 kommer AB Bostäder dessutom att avsätta 300 000 kr för boinflytande-, verksamhets- och fritidsmedel till Hyresgästföreningen.

Sidan uppdaterad 2021-01-15