Testa din brandvarnare!

AB Bostäder uppmanar alla att testa sin brandvarnare!

Alla AB Bostäders lägenheter ska vara utrustade med en brandvarnare men det är du som boende som regelbundet ska testa att den fungerar. Du har möjlighet att få återkommande påminnelser om test via en sms-tjänst. En fungerande brandvarnare upptäcker och larmar i ett tidigt skede.

Gratis SMS−tjänst

Registrera dig för sms-påminnelse att kolla din brandvarnare

Registrera dig för sms-påminnelse att kolla din brandvarnare

SMS−tjänsten hjälper dig att komma ihåg att testa brandvarnaren. En fungerande brandvarnare räddar liv.
Registrera dig för SMS−påminnelse att kolla brandvarnaren..

Ett tryck på knappen räcker för att testa om den fungerar.
Hörs ingen signal när du testar kontakta din kvartersvärd.

Få fler tips och råd på sidan DinSäkerhet.se.
Se filmen Det brinner i din lägenhet – hur gör du?

Varje dag åker räddningstjänsten i genomsnitt till 16 hem där det börjat brinna. Finns det en fungerande brandvarnare i hemmet ökar chansen att branden upptäcks tidigt och konsekvenserna blir mindre. Tänk också på att ha en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme.

Sidan uppdaterad 2021-10-30