Miljöbyggnad Silver på Lidåker

Våra hus på Lidåker är nu miljöcertifierade enligt miljöbyggnad Silver. Det är vi otroligt stolta över!

Måndag 5 oktober samlades vi vid Majorsallén 77 och VD Karl Alexanderson berättade lite om vad certifieringen innebär. Byggnadernas miljöprestanda granskas av en tredje part  och nivån Silver är en tydlig markering att vi som fastighetsägare är engagerade i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.
Du kan läsa mer om nivåerna för certifiering på Sweden Green Building Council

Den fina plaketten som är ett bevis på certifieringen skruvades upp av styrelseordförande Tomas Lidberg med assistans från vice ordförande Johan Calmestrand och sitter nu vid entrén på alla tre husen på Majorsallén 77.

Sidan uppdaterad 2020-10-06

Tillbaka till toppen av sidan