Miljöbyggnad Silver på Lidåker

Nu är våra hus på Lidåker miljöcertifierade enligt miljöbyggnad Silver. Detta är vi otroligt stolta över!

Måndag 5 oktober samlades vi vid Majorsallén 77 och VD Karl Alexanderson berättade lite om vad certifieringen innebär. Byggnadernas miljöprestanda granskas av en tredje part. Nivå Silver är en tydlig markering att vi som fastighetsägare är engagerade i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Du kan läsa mer om nivåerna för certifiering på Sweden Green Building Council.

Plaketten som är ett bevis på certifieringen skruvades upp av styrelseordförande Tomas Lidberg med assistans från vice ordförande Johan Calmestrand. Det sitter nu en plakett vid entréerna på de tre husen på Majorsallén 77.

Sidan uppdaterad 2020-10-22