Uthyrningspolicy

Denna Uthyrningspolicy gäller från 1 januari 2017.

AB Bostäders strävan är att ha lugna och trygga bostadsområden. Målsättningen är att våra kunder ska trivas och bo kvar hos oss. För att bli kund hos AB Bostäder ska sökande och eventuell medsökande uppfylla nedanstående villkor.

Kundbedömning

 • Du skall ha fyllt 18 år (man kan ställa sig i kö från den dag man är 16 år)
 • Du skall ha en regelbunden fast inkomst*
 • Du skall kunna betala hyran med din inkomst*
 • Saknas betalningsförmåga eller om betalningsförmågan bedöms som för låg i förhållande till hyran, krävs godtagbar borgen som säkerhet
 • Du skall inte ha fler än tre (3) betalningsanmärkningar under de senaste tre (3) åren från den dag kreditupplysning görs. Hyresskulder är undantaget och accepteras inte.
 • Du skall ha goda referenser från tidigare hyresvärd
 • En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga
 • Första hyran skall vara betald innan inflyttning
 • Du skall ha hemförsäkring tecknad innan inflyttning

*Med fast inkomst menas t.ex. lön, pension, a-kassa, inkomst av kapital, studiemedel, bidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga. AB Bostäder bedömer om betalningsförmågan är styrkt.

Kreditbedömning

 • Sökande/borgensmans kreditvärdighet prövas via kreditupplysning, kontroll hos Kronofogdemyndigheten eller likvärdigt.
 • Sökande med fler än tre (3) betalningsanmärkningar de senaste tre (3) åren, från den dag kreditupplysning görs, och/eller störningar i tidigare boende godkänns inte. Hyresskulder är undantaget och accepteras inte.
 • Borgensman skall ha ekonomi som bedöms vara godtagbar i förhållande till hyran. Borgensman med betalningsanmärkningar godkänns inte.
 • Ansökan om bostad från socialnämnden pga. sociala skäl hanteras enligt gällande avtal med Social & Arbetsmarknad.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

AB Bostäder i Lidköping har riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta har vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för att säkerställa ett bra boende för både de som bor i lägenheten och de kringboende, och dels utifrån säkerhets- och trygghetsaspekter.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Antal boende per lägenhet:

1 rum och kök: inte fler än tre (3) personer
2 rum och kök: inte fler än fyra (4) personer
3 rum och kök: inte fler än sex (6) personer
4 rum och kök: inte fler än åtta (8) personer
5 rum och kök: inte fler än tio (10) personer

Antalet personer avser vuxna och barn

Förtur

Du kan få förtur om du har långt pendlingsavstånd (minst åtta mils enkel resa) till arbetet eller har medicinska behov (avser endast boende hos AB Bostäder).
Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms som mest angelägen av AB Bostäder har företräde, i mån av tillgång.

Sidan uppdaterad 2020-10-21