Förtur i bostadskön

Hos AB Bostäder kan du få förtur om du har långt pendlingsavstånd till arbetet eller har medicinska behov. Det är viktigt att du som söker förtur finns registrerad som kund och aktiverad i vår bostadskö innan du lämnar in din ansökan. Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms som mest angelägen av AB Bostäder har företräde i mån av tillgång.

Arbetsmarknadsförtur

Arbetsmarknadsförtur kan du söka om du har fått en nyanställning som avser minst 6 månader på företag placerade i Lidköpings kommun. Du ska ha mer än 8 mils enkel bilväg till arbetsplatsen från där du bor idag. För att vi ska behandla ärendet behöver det styrkas med ett anställningsbevis.

Du ska ansöka om förtur inom 1 månad efter att din anställning börjat. Du gör sedan själv intresseanmälan på de lägenheter som blir lediga. AB Bostäder bevakar dina intresseanmälningar under 6 månader och ger max 2 erbjudanden. Om du inte accepterar något av de erbjudanden du får så försvinner förturen. Om du inte svarar på erbjudandet eller om du fått annat boende i Lidköpings kommun så kommer din ansökan att makuleras. Vissa områden är mer attraktiva och har kunder som köat i många år. Till dessa lägenheter gäller inte förtur.

Vi förbehåller oss rätten att neka arbetsmarknadsförtur om kriterierna inte är uppfyllda eller om önskemålen inte går att uppfylla.

Blankett för ansökan arbetsmarknadsförtur

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur kan du söka om du redan bor hos AB Bostäder och har fått medicinska problem som gör att du behöver ett nytt boende.

För att vi ska kunna behandla ärendet behöver du styrka ditt medicinska tillstånd med ett läkarintyg. Blir din förtur beviljad gör du själv intresseanmälan på de lägenheter som blir lediga så bevakar vi passande lägenheter och ger dig max 2 erbjudanden. Om du inte accepterar eller svarar på något av de erbjudanden du får så försvinner förtursrätten. Förturen gäller endast till områden som AB Bostäder erbjuder.

Blankett för ansökan medicinsk förtur

Sidan uppdaterad 2024-05-24