Julbelysning 2022

Julgran som glimmar mot blå bakgrundFrågan om vi ska sätta upp julbelysningen i år har diskuterats med anledning av den ansträngda energisituationen.

Julbelysningen är ett efterlängtat inslag i vintermörkret därför kommer vi att stätta upp och tända julbelysning i vinter. Belysningen är också en viktig del för trygghet och trivsel.

Vi har ljusslingor och armaturer som har energieffektiv LED-belysning och värdet de tillför är mycket större än den energi vi sparar genom att inte ha någon julbelysning uppe.

Julbelysningen sätts upp till månadsskiftet november/december.

Sidan uppdaterad 2022-11-17