Utformning kvarteret Valkyrian

I arbetet med framtagandet av handlingar för detta byggprojekt har kommunen medgett bygglov med vissa villkor. I huvudsak handlar det om utformningen av området i relation till hur det ser ut idag. AB Bostäder har nu till Samhällsbyggnadsnämnden redovisat ett antal punkter med ställningstaganden som gjorts för att bemöta de politiska och antikvariska önskemål som framförts.

Utgångsläget är att återskapa en känsla av magasinsgata längs Särnmarksgatan och utforma innergården så den ansluter väl till de befintliga fasaderna i området. Man tar även hänsyn så att kulörer på fasader är historiskt förankrade mot befintliga fasader. Fasaden mot Särnmarksgatan blir röd och mot gården blir det ljusa kulörer. Fönstren mot Särnmarksgatan ska smälta in i fasaderna likt det utseende som vanligen användes på magasin i stadsmiljöer. Socklarna kläs med natursten för att stämma med befintlig byggnad.

Läs mer om byggnationen i kvarteret Valkyrian på vår Projektsida.

Sidan uppdaterad 2022-01-28