Långa leveranstider!

Eftersom det råder stor brist på komponeneter i tillverkningsindustrin är det nu extra långa leveranstider på bland annat duschväggar, spisar, tvättmaskiner och diskmaskiner.

Det innebär att underhåll i våra lägenheter och tillval som beställts kan bli kraftigt försenat.

Sidan uppdaterad 2021-12-01