Sveriges Allmännyttas VD-råd

AB Bostäders VD, Karl Alexanderson, blir en av 14 företagsledare i Sveriges Allmännyttas VD-råd!

Sveriges Allmännyttas vd-råd består av vd:ar i bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i Sveriges Allmännyttas över 300 medlemsföretag. Förutom att rådet är ett rådgivande organ till Allmännyttans vd Anders Nordstrand, utgör de även Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

Vd:arna i Sveriges Allmännyttas vd-råd har ovärderliga och viktiga erfarenheter om lokala marknader och förutsättningar. Tillsammans arbetar rådet för goda villkor för bostadsbranschen och de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige och därmed även för en god utveckling i landets kommuner i stort. Karl Alexanderson är sedan två år vd för AB Bostäder i Lidköping. Han har under sin yrkesverksamma bana hela tiden haft med fastigheter att göra och han har även hunnit med att jobbat som kommunal förvaltningschef och entreprenör.

– I Sveriges Allmännyttas vd-råd hoppas jag kunna bidra med ett fokus på praktisk genomförbarhet och nytta för medlemsföretagen under de kommande två åren, säger Karl, som representerar Västra regionen i landet.

Mer om Sveriges Allmännyttas vd-råd

  • Vd-rådet sammanträder i regel kort tid innan Sveriges Allmännyttas styrelsemöten vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas av styrelsen. Vd-rådet utgör också Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.
  • Vd-rådet består av 14 verkställande direktörer. Dessa utses av övriga vd:ar vid sex regionala vd-träffar runtom i landet.
  • Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag.
  • Vd-rådets representanter arbetar i rådet under två år.

Kort om Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Sidan uppdaterad 2020-01-29