Utveckling av kvarteret Skäran

Drönarbild över kvarteret Skäran idag

AB Bostäder har under många år ägt husen som ligger i kvarteret Skäran mellan Hästhagsvägen och Esplanaden. Då husen är i dåligt skick har vi ställt frågan till kommunen om en möjlig utveckling av hela av området där delar av kvarteret Spettet också ingår. Att utveckla Lidköping ligger i helt linje med bolagets ambition och möjliggör också för fler bostäder i en kommun där bostadsbrist är ett faktum.

Vi har under några år jobbat med att få klart förutsättningarna för en utveckling av området och målsättningen är att under år 2021 få klarlagt de krav som kommunen ställer på detta projekt för att påbörja omställningen. Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud vill vi skapa ett nytt hållbart kvarter anpassad för olika människor i olika skeden av livet. I kvarteret Skäran vill vi ta tillvara på områdets styrkor. Grönområden förstärks, de nya husen miljöcertifieras och vi vill satsa på möjligheter till hållbart boende. Vår tanke är att området ska präglas av ett hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet.

AB Bostäders styrelse har beslutat om att försöka få till en mer omfattande förändring. Detta innebär att befintliga hus kan komma att rivas på Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 och 4 och ersättas med nya och betydligt fler lägenheter.

Vår förhoppning är att du ska se positivt på vår ambition om att skapa ett riktigt attraktivt kvarter och stadsdel där det finns förutsättning för ett gott liv. Vi kommer att försöka hjälpa befintliga hyresgäster med likvärdig lägenhet i likvärdigt område så långt det är möjligt och hyresgästerna som bor i området idag kommer även att få förtur till de nya lägenheterna om intresse finns.

Tidplan

4 mars-2 april 2021Samråd av detaljplanEfter samrådet har planhandlingarna justerats utifrån inkomna synpunkter.
10 juni 2021Granskning av detaljplanBerörda har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 10 juni till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad.
25 oktober 2021Beslut om slutlig detaljplanLidköpings politiker tar ställning till slutligt detaljplan och beslut är planerat till kommunfullmäktigemöte 25 oktober.
Årsskiftet 2022/2023ByggstartDet tar ca 1 år att ta fram bygghandlingar för området så första spadtaget kan preliminärt göras årsskiftet 2022/2023.
Våren 2024Inflyttning första etappenEn byggnation kommer att ske i etapper och de första lägenheterna skulle kunna vara inflyttningsklara våren 2024.
Våren 2025 och 2026Inflyttning kommande etapperOm allt går som planerat skulle efterföljande etapper kunna vara klara våren 2025 och våren 2026.

 

Detaljplaneförslag för kvarteret Skäran

Ta del av det aktuella förslaget på den digitala plattformen för Skäran.

Frågor och svar om projektet Skäran

Vad innebär det för mig som bor i något av dessa hus?
Naturligtvis påverkas hela denna stadsdel av den tänkta omställningen. Det är mycket arbete kvar innan du som hyresgäst blir direkt påverkad av detta. Detaljplanprocess, upphandling, projektering, bygglovsansökan, hyresförhandlingar, m.m.

När kommer förändringen att ske?
Förändringen kommer att ske i etapper och du kommer att få information om var, när och hur i god tid innan något sker. Bedömningen är att en första byggnation kan bli aktuell i slutet av 2022.

Var ska jag ta vägen när förändringen startar i mitt hus?
Vi kommer att ta stor hänsyn till dig som hyresgäst och göra det bästa vi kan för att hjälpa dig. Vi har en ambition att erbjuda dig som befintlig hyresgäst ett alternativt boende då området förändras.

Kommer jag att få bo i området när det är klart?
Du kommer att erbjudas förtur på lägenhet i det nya området om intresse finns.

Får vi som bor någon ersättning för att vi blir tvingade att flytta?
Vi kommer att överväga hjälp med flytt och återflytt, men detta är inte bestämt ännu.

Vad händer om jag vägrar att flytta?
Ni kan inte motsätta er en förändring av området, förutsatt att vi följer myndighetskrav. Skulle ni ändå motsätta er detta kommer ni tyvärr bli vräkta på er bekostnad.

Vad händer om ni inte lyckas hitta en ersättningsbostad till mig i tid?
Ytterst är det ni som har ansvar för ert boende, men vi kommer försöka hjälpa till med möjligheter. När vi behöver tillgång till er bostad måste ni hitta ett alternativt boende.

Hur hanteras tung trafik i området under byggnationen?
Ni som bor kvar i området under byggnation kommer att påverkas av byggnationen, men i huvudsak under normal arbetstid.

Hur påverkas förskolan i området under byggnationen?
Förskolan kommer bedriva sin verksamhet precis som vanligt och det är upp till oss att ordna med skyddsåtgärder.

Hur lång tid kommer byggnationen att ta?
En byggnation kommer att ske i etapper och är starkt beroende på den bedömda efterfrågan. Efter ett beviljat bygglov brukar en byggnation ta ca 1,5 år att färdigställa.

Parkeringar i området?
Parkeringsmöjlighet på Kv Skäran kommer att vara begränsad under byggnation. Efter färdigställande av parkeringshus kommer det finna möjlighet till att hyra in sig där, men annars hänvisas till kommunala parkeringsplatser/gatumark.

Vem kontaktar jag om jag har funderingar?
Vi vill att du ska känna dig trygg i denna förändring så du är varmt välkommen med dina frågor och funderingar under processens gång.
Karl Alexanderson, VD, 0510-770821, karl.alexanderson@lidkoping.se
Malin Gustafsson, marknadschef, 0510-770827, malin.gustafsson2@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2021-10-06