ROT-renovering Vinninga och Saleby

Måns Tolsvägen 2-24Tillsammans med entreprenören PEAB försöker vi under 2023 få till förutsättningar för ett igångsättande av ROT-renoveringar på Oxelvägen i Vinninga och Måns Tolsvägen i Saleby.

Beslut om de ekonomiska förutsättningarna ska tas i februari 2023 och om det ser bra ut skulle en renovering kunna påbörjas i april 2023.

Så snart vi har besked om påverkan för varje lägenhetsinnehavare kommer vi meddela detta, men det blir som tidigast i mitten av februari.

Sidan uppdaterad 2023-01-23