Råda Tallhöjden – Bräddegården

Det finns planer på nybyggnation av fler seniorlägenheter på del av fastigheten Råda 4:10, intill Bräddegården i Råda. Idag finns här 18 seniorlägenheter med adress Tallhöjden 1-18.

I en första etapp överväger bolaget att bygga 8-12 lägenheter, flest tvåor men även några ettor och treor. Den nya byggnaden är tänkt att placeras i sydväst på gräs/parkeringsytan vid infarten till området.

Styrelsen i AB Bostäder kommer ta ställning till en byggnation under hösten 2023 och vid ett startbeslut skulle lägenheterna kunna var klara för inflyttning tidigast 2025. Först efter att denna byggnad är färdigställd kan det bli aktuellt att överväga en fortsatt byggnation i området.

Sidan uppdaterad 2023-08-25