Råda Tallhöjden – Bräddegården

Det finns planer på nybyggnation av fler seniorlägenheter på del av fastigheten Råda 4:10, intill Bräddegården i Råda. Idag finns här 18 seniorlägenheter med adress Tallhöjden 1-18.

I en första etapp överväger bolaget att bygga 8-12 lägenheter, flest tvåor men även några ettor och treor. Den nya byggnaden är tänkt att placeras i sydväst på gräs/parkeringsytan vid infarten till området.

Styrelsen i AB Bostäder kommer ta ställning till en byggnation under våren 2023 och vid ett startbeslut skulle lägenheterna kunna var klara för inflyttning vid årsskiftet 2024/2025. Först efter att denna byggnad är färdigställd kan det bli aktuellt att överväga en fortsatt byggnation i området.

Sidan uppdaterad 2023-01-23