Ny gårdsmiljö i kvarteret Balder

Gården på Norra Torngatan 3 och Särnmarksgatan 4 genomgår just nu en omvandling där stor hänsyn tas till trygghet, trivsel och hållbarhet. Gården är ett utmanande projekt då den är smal och trång och vi vill få till både sittmöbler, lekytor och grönska samtidigt som skötseln ska fungera. Cecilias Trädgårdar har varit med och tagit fram underlag på utformningen och JH Gräv utför jobbet. Gården beräknas vara klar i slutet på juni 2022.

Tanken är att behålla den ”gamla andan” som finns i området med gatsten och plattor som inte enbart är släta och grå. Vi kommer också att jobba med dekorationsbelysning i de olika gårdsrummen som bidrar till trygghet och trevnad. Här nedan ser du några av de åtgärder som kommer göras.

  • Lägga om plattläggningar med nya plattor.
  • Byta ut trallen på lägenheternas uteplatser mot plattor och förstora uteplatserna något.
  • Byta ut vindskydden/staketen runt uteplatserna.
  • Skapa gemensam uteplats med pergola och flertalet sittmöjligheter på området i det gröna.
  • Träd och blommor kommer att tillföras för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Gården kommer att bli gräsfri för att minska på utsläpp från gräsklippare och få in mer matnyttigt för insekterna.
  • Barnen kommer få en lekyta med konstgräs med möjlighet till mobil lekutrustning för bollsport.

Här är ett par bilder på hur det ser ut när man precis har påbörjat arbetet. Fler bilder kommer under projektets gång.

Här är exempel på de växter som är tänkta för gården.

Sidan uppdaterad 2022-03-23