Energiprojekt på Skaragatan 14-18

Under mars 2023 påbörjades ett energiprojekt i kvarteret Abborren på Skaragatan 14-18.

Solcellspaneler och värmeåtervinning

Ett nytt apparatrum byggs i garaget på Skaragatan 18, där värmepumpar installeras för att återvinna värmeenergin ur frånluften från alla lägenheterna, inklusive Skaragatan 14 och 16. Solcellspaneler monteras på hustaken för att producera en del av elektriciteten för värmepumparnas drift och varmvattensberedning.

Energilagring i batterier

I detta energiprojekt har vi valt att prova för oss ny teknik med energilagring i batterier. Det möjliggör att merparten av producerad solenergin i första hand används i våra hus på fastigheten. En hybridvärmeväxlare installeras i fjärrvärmekretsen för samverkan med värmepumparna.

Elanslutna handdukstorkar

På Skaragatan 14 B har vi ersatt befintliga handdukstorkar med nya som är elanslutna. Samtidigt drogs nya vattenrör och elledningar fram till lägenheterna i moduler som monterats i trapphuset. Vi utvärderar nu detta projekt och återkommer med information och eventuell fortsättning i resterande trapphus.

Övrig service

Utöver energiåtgärder görs serviceåtgärder med byte av rörledningar och ventiler i garagen.

Energiprojektet i siffror

  • Effekt från solpaneler 149 kW
  • Beräknad årlig produktion solpaneler 114106 kWh
  • Beräknad energiåtervinning med värmepumpar – 45 % av årlig köpt mängd värmeenergi

För frågor gällande projektet kontaktas Energiingenjör Anders Ekholm, telefon 0510‑77 08 28.

Sidan uppdaterad 2023-08-22