Ny gårdsmiljö i kvarteret Balder

Gården som hör till Norra Torngatan 3, Särnmarksgatan 4 och Källaregatan 4 genomgår just nu en omvandling där stor hänsyn tas till trygghet, trivsel och hållbarhet. Gården är ett utmanande projekt då den är smal och trång och vi vill få till både sittmöbler, lekytor och grönska samtidigt som skötseln ska fungera. Cecilias Trädgårdar har varit med och tagit fram underlag på utformningen och JH Gräv utför jobbet. Gården beräknas vara klar i slutet på juni 2022.

Tanken är att behålla den ”gamla andan” som finns i området med gatsten och plattor som inte enbart är släta och grå. Vi kommer också att jobba med dekorationsbelysning i de olika gårdsrummen som bidrar till trygghet och trevnad. De åtgärder som kommer göras är bland annat:

  • Lägga om plattläggningar med nya plattor.
  • Byta ut trallen på lägenheternas uteplatser mot plattor och förstora uteplatserna något.
  • Byta ut vindskydden/staketen runt uteplatserna.
  • Skapa gemensam uteplats med pergola och flertalet sittmöjligheter på området i det gröna.
  • Träd och blommor kommer att tillföras för att gynna den biologiska mångfalden.
  • Gården kommer att bli gräsfri för att minska på utsläpp från gräsklippare och få in mer matnyttigt för insekterna.
  • Barnen kommer få en lekyta med konstgräs med möjlighet till mobil lekutrustning för bollsport.

Här kan ni följa gårdsprojektet i bilder

Just nu är man i full färd med att sätta plintar för kommande pergola. Vi väntar även leverans av en elgrill som skall placeras vid pergolan. Växter ska i alla corténlådorna men träden kommer planteras först i september-oktober.

Klicka i en bild för större bilder och bildspel.

Ritningen visar den långsmala gården i grått och det vita är byggnaderna som omsluter den. Detta är en skiss på tänkt utformning som justerats lite efter projektets gång.

I bilden nedan visas exempel på de växter som är tänkta för gården.

Sidan uppdaterad 2023-01-23