När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara en tid därefter. Vi sparar också dina personuppgifter och hyresavtalet så länge det finns oreglerade skulder till oss. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Sidan uppdaterad 2018-09-21