Personuppgifter och elektroniska nycklar

I många av AB Bostäders fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina passager/dörröppningar för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan och lokaler i 90 dagar. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du ska kunna öppna de dörrar du behöver i ditt bostadsområde samt boka tid i tvättstugan. Vi lägger också in namn på porttavlan/porttelefonen (telefonnummer visas inte). Vill du inte att ditt namn ska synas i porttavlan/porttelefonen meddelar du oss det.

AB Bostäder i Lidköping grundar behandlingen av dessa personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring

När du flyttar från din lägenhet raderas dina personuppgifter ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är AB Bostäder i Lidköping, organisationsnummer 556040-9848, Box 2204, 53102 Lidköping

Information om personuppgifter och elektroniska nycklar som pdf-dokument

Sidan uppdaterad 2021-02-17