AB Bostäders vd sägs upp

Måndag 22 april meddelade styrelsen att AB Bostäders vd Karl Alexanderson sägs upp.

-AB Bostäder är ett välskött bolag med ett fint bestånd av hyresfastigheter. Bolaget bedriver också en verksamhet med viktiga insatser kring de sociala frågorna i våra bostadsområden. Vi har många viktiga projekt framför oss och våra uppskattade medarbetare gör dagligen ett mycket gott arbete för att utveckla verksamheten. Vi gör bedömningen att i det läge som bolaget befinner sig just nu behöver vi ett nytt ledarskap. Vi ser inte att det är Karl som ska leda bolaget framöver och därför har vi beslutat att säga upp hans anställning från och med idag, säger Henrik Gallus (L), ordförande för AB Bostäders styrelse.

-Vi i styrelsen vill vara tydliga med att det är inte är någon enskild händelse som ligger bakom detta utan en samlad bedömning som leder till vårt beslut, säger Kajsa Ezelius (S) vice ordförande i styrelsen.

Arbetet med att rekrytera en ny vd inleds omgående. Under tiden kommer en tillförordnad vd tillsättas och under en övergångsperiod kommer Karl Alexanderson finnas kvar i bolaget. I avvaktan på att tillförordnad vd finns på plats kommer bolaget ledas av ordförande Henrik Gallus (L).

-Karl Alexanderson har varit vd för AB Bostäder i sju år han har gjort ett mycket bra arbete för bolagets bästa under alla de här åren. Vi står inför många spännande och strategiska beslut framöver, säger Henrik Gallus.

Sidan uppdaterad 2024-04-26