Elenergilagring i batterier och hybrida fjärrvärmeanläggningar

I våra fastigheter på Skaragatan pågår just nu ett stort energiprojekt där vi återvinner värmeenergin i frånluften som kommer från våra lägenheter. Detta gör vi med hjälp av värmepumpar, som i sin tur drivs med bland annat de solceller som vi har installerat på hustaken. För att kunna ta tillvara på solenergin på ett bra sätt används batterier för att lagra sol-elen och för att värma och göra varmvatten använder vi också fjärrvärme, tillsammans med värmepumparna i en hybridanläggning. För att hela energianläggningen med solceller, värmepumpar och fjärrvärme ska bli energieffektiv, utgår vi utefter vår egenproducerande el-energi.

Genom att återvinna och använda egenproducerad energi minskar vi vår energianvändning och vårt klimatavtryck” säger vår energiingenjör Anders, som ansvarar för projektet.

Elenergilagring i batteriet spelar en avgörande roll för att effektivisera och förbättra användningen av förnybar energi samt för att hantera energiförbrukningen på ett mer hållbart sätt. Vi tycker att det ska bli jättespännande att se resultatet av det hela!

Sidan uppdaterad 2024-01-22