Nya hyror för 2024

Nu är AB Bostäders förhandling med Hyresgästföreningen klar och det blev ett tvåårigt avtal för 2024 och 2025.

Den totala höjningen för 2024 blir 5,05 %. Hyreshöjningen för de flesta lägenheter blir 5,25 % vilket innebär en genomsnittlig höjning på 323 kr i månaden.
För 2025 blir den genomsnittliga höjningen 4,9 %.

Årets hyresförhandling genomfördes i ett ekonomiskt tufft läge. Kostnaderna för bygg och underhåll har skjutit i höjden, liksom AB Bostäders räntekostnader samt de kommunala taxorna för elnät, värme, avfall och vatten som kommer att öka stort under 2024 liksom 2025.

– Det har på kort tid blivit betydligt dyrare att bedriva fastighetsförvaltning inom AB Bostäder. Vi måste då öka våra inkomster för att kunna fortsätta ta hand om våra fastigheter och vara en bra hyresvärd. Vår enda inkomst är hyran våra hyresgäster betalar varje månad. Samtidigt vet vi att det är ett besvärligt ekonomiskt läge för många idag, så det är viktigt att hitta en bra balans mellan våra kostnader och hyresgästernas situation, säger AB Bostäders vd Karl Alexanderson.

Hyreshöjning från 1 januari 2024

  • För de flesta lägenheter höjs hyran med 5,25 %.
    Vissa lägenheter får något lägre eller högre höjning beroende på lägenhetstyp eller område/läge.
  • Parkeringsplatser höjs med 10 kr per månad och garage 20 kr per månad.
  • Lokaler och förråd som inte har indexreglering höjs med 5,05 %.

IMD – Individuell mätning och debitering

För de som har mätning och debitering av vatten eller el på hyresavin justeras priserna också per 1 januari. Det innebär att förbrukning för januari, som debiteras på avin för mars hyra, kommer ha nya priser.

  • Kallvatten – 40,03 kr per kubikmeter (justerat 2024-02-13)
  • Varmvatten – 92,29 kr per kubikmeter (justerat 2024-02-13)
  • El – 1,89 kr per kilowattimme

Alla priser är inklusive moms.

Sidan uppdaterad 2024-02-13